Poklicne dejavnosti nekdanjih višjih uradnikov EESO po prenehanju delovnega razmerja

This page is also available in

Višji uradniki v obdobju 12 mesecev po prenehanju zaposlitve v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru praviloma ne smejo lobirati ali zastopati interesov pri svojih nekdanjih sodelavcih. EESO spremlja zunanje dejavnosti nekdanjih višjih uradnikov in vsako leto o tem objavi poročilo.

 

(tretji in četrti odstavek člena 16 kadrovskih predpisov)

Downloads

Activities of former EESC senior officials - 2022

Activities of former EESC senior officials - 2021

Activities of former EESC senior officials - 2020

Activities of former EESC senior officials - 2019

Activities of former EESC senior officials - 2018

Activities of former EESC senior officials - 2017

Activities of former EESC senior officials - 2016

Activities of former EESC senior officials - 2015

Activities of former EESC senior officials - 2014