Poklicne dejavnosti nekdanjih višjih uradnikov EESO po prenehanju delovnega razmerja

Višji uradniki v obdobju 12 mesecev po prenehanju zaposlitve v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru praviloma ne smejo lobirati ali zastopati interesov pri svojih nekdanjih sodelavcih. EESO spremlja zunanje dejavnosti nekdanjih višjih uradnikov in vsako leto o tem objavi poročilo.

 

(tretji in četrti odstavek člena 16 kadrovskih predpisov)

Downloads

Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service
Occupational activities of former seniors offcials of the EESC after leaving the service 2021
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2020
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2019
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2018
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2017
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2016
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2015
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2014