Buvusių EESRK vyresniųjų pareigūnų profesinė veikla išėjus iš tarnybos

This page is also available in

Iš tarnybos Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete išėjusiems vyresniesiems pareigūnams 12 mėnesių laikotarpiu paprastai draudžiama dalyvauti su savo buvusiais kolegomis susijusioje lobistinėje ar protegavimo veikloje. EESRK stebi savo buvusių vyresniųjų pareigūnų vykdomą išorės veiklą ir kasmet skelbia šios stebėsenos ataskaitą.

 

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 16 straipsnio 3 ir 4 pastraipos)

Downloads

Activities of former EESC senior officials - 2022

Activities of former EESC senior officials - 2021

Activities of former EESC senior officials - 2020

Activities of former EESC senior officials - 2019

Activities of former EESC senior officials - 2018

Activities of former EESC senior officials - 2017

Activities of former EESC senior officials - 2016

Activities of former EESC senior officials - 2015

Activities of former EESC senior officials - 2014