Buvusių EESRK vyresniųjų pareigūnų profesinė veikla išėjus iš tarnybos

Iš tarnybos Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete išėjusiems vyresniesiems pareigūnams 12 mėnesių laikotarpiu paprastai draudžiama dalyvauti su savo buvusiais kolegomis susijusioje lobistinėje ar protegavimo veikloje. EESRK stebi savo buvusių vyresniųjų pareigūnų vykdomą išorės veiklą ir kasmet skelbia šios stebėsenos ataskaitą.

 

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 16 straipsnio 3 ir 4 pastraipos)

Downloads

Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service
Occupational activities of former seniors offcials of the EESC after leaving the service 2021
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2020
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2019
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2018
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2017
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2016
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2015
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2014