Beroepsbezigheden van gewezen hooggeplaatste ambtenaren van het EESC na beëindiging van de dienst

This page is also available in

Hooggeplaatste ambtenaren die het Europees Economisch en Sociaal Comité verlaten, mogen zich in beginsel gedurende de 12 maanden na beëindiging van de dienst niet inlaten met lobbyactiviteiten of belangenbehartiging voor hun voormalige collega's. Het EESC monitort de externe bezigheden die zijn voormalige hooggeplaatste ambtenaren verrichten en brengt ieder jaar een verslag over deze monitoring uit.

 

(Artikel 16, 3e en 4e alinea, van het ambtenarenstatuut)

Downloads

Activities of former EESC senior officials - 2022

Activities of former EESC senior officials - 2021

Activities of former EESC senior officials - 2020

Activities of former EESC senior officials - 2019

Activities of former EESC senior officials - 2018

Activities of former EESC senior officials - 2017

Activities of former EESC senior officials - 2016

Activities of former EESC senior officials - 2015

Activities of former EESC senior officials - 2014