Beroepsbezigheden van gewezen hooggeplaatste ambtenaren van het EESC na beëindiging van de dienst

Hooggeplaatste ambtenaren die het Europees Economisch en Sociaal Comité verlaten, mogen zich in beginsel gedurende de 12 maanden na beëindiging van de dienst niet inlaten met lobbyactiviteiten of belangenbehartiging voor hun voormalige collega's. Het EESC monitort de externe bezigheden die zijn voormalige hooggeplaatste ambtenaren verrichten en brengt ieder jaar een verslag over deze monitoring uit.

 

(Artikel 16, 3e en 4e alinea, van het ambtenarenstatuut)

Downloads

Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service
Occupational activities of former seniors offcials of the EESC after leaving the service 2021
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2020
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2019
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2018
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2017
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2016
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2015
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2014