Forhenværende højtstående EØSU-tjenestemænds erhvervsmæssige aktiviteter efter tjenesteperiodens ophør

This page is also available in

Når højtstående tjenestemænd forlader Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, må de normalt ikke udøve lobbyvirksomhed over for deres tidligere kolleger i en periode på 12 måneder. EØSU følger op på forhenværende højtstående tjenestemænds eksterne aktiviteter og offentliggør en årlig rapport herom.

(Artikel 16, stk. 3 og 4, i personalevedtægten)

Downloads

Activities of former EESC senior officials - 2020

Activities of former EESC senior officials - 2019

Activities of former EESC senior officials - 2018

Activities of former EESC senior officials - 2017

Activities of former EESC senior officials - 2016

Activities of former EESC senior officials - 2015

Activities of former EESC senior officials - 2014