You are here

Forhenværende højtstående EØSU-tjenestemænds erhvervsmæssige aktiviteter efter tjenesteperiodens ophør

Når højtstående tjenestemænd forlader Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, må de normalt ikke udøve lobbyvirksomhed over for deres tidligere kolleger i en periode på 12 måneder. EØSU følger op på forhenværende højtstående tjenestemænds eksterne aktiviteter og offentliggør en årlig rapport herom.

 

(Artikel 16, stk. 3 og 4, i personalevedtægten)

Downloads

Activities of former EESC senior officials - 2017

Activities of former EESC senior officials - 2016

Activities of former EESC senior officials - 2015

Activities of former EESC senior officials - 2014