Pracovní činnosti bývalých vyšších úředníků EHSV po odchodu z činné služby

This page is also available in

Vyšší úředníci Evropského hospodářského a sociálního výboru obvykle v průběhu 12 měsíců od skončení služebního poměru nesmí lobbovat u svých bývalých kolegů. EHSV sleduje externí činnosti svých bývalých vyšších úředníků a každoročně o tomto monitorování podává zprávu.

(čl. 16 odst. 3 a 4 služebního řádu)

Downloads

Activities of former EESC senior officials - 2022

Activities of former EESC senior officials - 2021

Activities of former EESC senior officials - 2020

Activities of former EESC senior officials - 2019

Activities of former EESC senior officials - 2018

Activities of former EESC senior officials - 2017

Activities of former EESC senior officials - 2016

Activities of former EESC senior officials - 2015

Activities of former EESC senior officials - 2014