Pracovní činnosti bývalých vyšších úředníků EHSV po odchodu z činné služby

Vyšší úředníci Evropského hospodářského a sociálního výboru obvykle v průběhu 12 měsíců od skončení služebního poměru nesmí lobbovat u svých bývalých kolegů. EHSV sleduje externí činnosti svých bývalých vyšších úředníků a každoročně o tomto monitorování podává zprávu.

(čl. 16 odst. 3 a 4 služebního řádu)

Downloads

Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service
Occupational activities of former seniors offcials of the EESC after leaving the service 2021
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2020
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service 2019
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2018
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2017
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2016
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2015
Occupational activities of former senior officials of the EESC after leaving the service - 2014