Ισότητα των φύλων

This page is also available in

Displaying 21 - 30 of 76

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 17/01/2013
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/471-EESC-2012-1734
Σύνοδος ολομέλειας: 
486 -
Jan 16, 2013 Jan 17, 2013

The opinion therefore pleads for the gender dimension to be incorporated into the National Reform Plans (NRP) and the European semester and for the Community Funds to invest more in gender equality. It highlights the important role of the social partners in achieving the needed gender mainstreaming and that of the Commission in providing the necessary gender indicators. It calls for common efforts to promote gender equality in society, eliminate structural inequalities and change gender roles.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: The gender dimension in the Europe 2020 strategy

Opinion
Εγκριθείσα on 11/07/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/446-EESC-2012-1578
Σύνοδος ολομέλειας: 
482 -
Jul 11, 2012 Jul 12, 2012

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Female entrepreneurs

Opinion
Εγκριθείσα on 03/05/2010
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/351-EESC-2010-640
Σύνοδος ολομέλειας: 
462 -
Apr 28, 2010 Apr 29, 2010

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Solidarity in health: reducing health inequalities in the EU

Pages