Προσωρινή ομάδα μελέτης «Επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας» - Related Publications and other work