Γνωμοδοτήσεις με εισηγητή / συνεισητή / γενικό εισηγητή μέλος της Ομάδας Εργαζομένων

Pages

Displaying 1 - 10 of 709
Υπό επεξεργασία (updated on 10/07/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/633-EESC-2020

In this opinion the EESC defends the following points:
1. The EU and Member States should ensure that the gender perspective is fully integrated in COVID-19 recovery measures.
2. Gender equality should be fully taken into account in the forthcoming Multiannual Financial Framework 2021-2027.
3. The Gender Equality Strategy should be coordinated involving all Member States, social partners and civil society organisations.
4. To put an end to the gender pay gap (16%), binding measures on gender pay transparency are unavoidable.
5. ... Read more

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: Gender equality strategy

Υπό επεξεργασία (updated on 10/07/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/513-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
553 - Jul 16, 2020

While the recovery after COVID-19 crisis is a top priority, the EESC stresses that this should not steer the EU away from its medium and long-term objectives, as outlined in the European Green Deal, 2020 Sustainable Growth Strategy, and the European Pillar for Social Rights. There is a need for a resilient, technology-driven European economy that is defined by the protection of the environment. The EESC underlines that strategies aimed at enhanced economic sustainability need to be developed around productivity, but they cannot be allowed to happen at the expense of workers' rights and social development. The EESC advocates for re-thinking supply chains, underlines that social aspects should be emphasised, start-ups should be encouraged and that the cornerstone of sustainable economic growth in the EU should be the creation and development of a truly circular economy. Open dialogue with social partners and civil society remains key to setting the economic direction.

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: Enhancing sustainable economic growth across the EU

Υπό επεξεργασία (updated on 10/07/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/500-EESC-2019
Σύνοδος ολομέλειας: 
553 - Jul 16, 2020

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: Taxation of the collaborative economy – reporting requirements (additional opinion)

Υπό επεξεργασία (updated on 10/07/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/911-EESC
Σύνοδος ολομέλειας: 
554 -
Sep 16, 2020 Sep 17, 2020

Social, human rights, and environmental impacts from mandatory due diligence as a legal duty of care are expected to be significant

The EESC opinion could examine, inter alia, the definition of "company interest", the scope of companies and enterprises to which the eventual due diligence legislation should apply, the scope of the due diligence obligations, the role of the board and its members, the identification and setting of standards, liability for failure to fulfil due diligence obligations, the role of Member States in ensuring the effective fulfilment of the due diligence obligation.

Υπό επεξεργασία (updated on 10/07/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/897-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
553 - Jul 16, 2020

Europe is embarking on a transition towards climate neutrality and digital leadership. European industry can lead the way as we enter this new age, as it has done in the past.

Three drivers will transform our industry, support our small and medium-sized enterprises (SMEs) and keep Europe sustainable and competitive.

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: Industrial strategy

Υπό επεξεργασία (updated on 10/07/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/899-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
553 - Jul 16, 2020

The Report on barriers to the single market of the European Commission identifies a broad range of obstacles in the single market taking the perspective of Europe's businesses and consumers. To address these barriers, the Commission adopted an Action Plan for Better Implementation and Enforcement of single market rules, which aims at addressing obstacles that arise from violations of EU law.

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: Single Market Enforcement Action Plan

Υπό επεξεργασία (updated on 10/07/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/894-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
553 - Jul 16, 2020

In its White Paper on AI the Commission makes proposals to promote the development of AI in Europe while guaranteeing respect of fundamental rights. AI is growing fast, which is why Europe must maintain and increase its level of investment. At the same time, AI presents potential risks that need to be addressed. The White Paper identifies options for maximizing the benefits of AI and solving the problems it poses, and invites stakeholders to comment on these options.

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: White Paper on Artificial Intelligence

Υπό επεξεργασία (updated on 10/07/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/902-EESC
Σύνοδος ολομέλειας: 
553 - Jul 16, 2020

The aim of this opinion is to promote European legislation on circular public procurement, through convergence between the main purpose of the contract and environmental protection, greater attention to small and micro-enterprises, local production and the protection of social rights. This can be achieved by looking for and favouring solutions with a lower impact on the environment throughout their lifespan.

Υπό επεξεργασία (updated on 10/07/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/896-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
553 - Jul 16, 2020

The EESC welcomes this package of new initiatives in a wide range of areas and advocates a European path to digitalisation by seizing the opportunities for the economy together with the protection of our data to ensure privacy and self-determination.

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: Shaping Europe's Digital Future

Pages