Γνωμοδοτήσεις με εισηγητή / συνεισητή / γενικό εισηγητή μέλος της Ομάδας Εργαζομένων

Pages

Displaying 1 - 10 of 665
Υπό επεξεργασία (updated on 17/01/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/801-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
557 -
Jan 27, 2021 Jan 28, 2021

The Atlantic maritime strategy was adopted in 2011 to support the sustainable development of blue economy in the EU Member States bordering the Atlantic. In 2013, the European Commission put forward an Atlantic action plan to implement the strategy.

To give a new boost to a sustainable maritime economy that can create jobs, the European Commission proposes to update the priorities for regional cooperation, following stakeholders’ consultation. The update is also a fresh contribution to Europe’s recovery from the unprecedented socio-economic crisis triggered by the current COVID-19 pandemic.

Ενημερωτικό σημείωμα: Revised action plan for the Atlantic strategy

Υπό επεξεργασία (updated on 17/01/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/808-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
557 -
Jan 27, 2021 Jan 28, 2021

Ενημερωτικό σημείωμα: Application of the Aarhus Convention - Access to Justice in Environmental Matters

Υπό επεξεργασία (updated on 16/01/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/667-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
560 -
Apr 27, 2021 Apr 28, 2021

Ενημερωτικό σημείωμα: Union of Equality: LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025

Υπό επεξεργασία (updated on 15/01/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/931-EESC-2020-05898-00-00-AC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
560 -
Apr 27, 2021 Apr 28, 2021

e-CODEX (e-Justice Communication via On-line Data Exchange) was launched under the multiannual e-Justice action plan 2009-2013, mainly to promote the digitalisation of cross-border judicial proceedings and to facilitate the communication between Member States’ judicial authorities. The Commission is putting forward a proposal for a Regulation as the proposed legal instrument to establish the e-CODEX system at EU level, and is entrusting the eu-LISA Agency with the system’s operational management.

Ενημερωτικό σημείωμα: e-CODEX

Υπό επεξεργασία (updated on 15/01/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/902-EESC-2021

This opinion examines how European legislation on circular public procurement can combine the main purpose of the contract with environmental protection, greater attention to SMEs, sustainable local production and the protection of social rights. This can be achieved by seeking and favouring solutions with a lower impact on the environment throughout their lifespan.

Ενημερωτικό σημείωμα: Towards circular procurement

Υπό επεξεργασία (updated on 13/01/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/660-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
559 -
Mar 24, 2021 Mar 25, 2021

Ενημερωτικό σημείωμα: Challenges of Teleworking: organization of working time, work life balance and the right to disconnect

Υπό επεξεργασία (updated on 13/01/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/807-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
559 -
Mar 24, 2021 Mar 25, 2021

The EU chemicals strategy aims to address the cumulative and combined effects of chemicals, including pesticides, stressing a need to accelerate work on methodologies that ensure existing provisions can be fully implemented.

The strategy is intended as a first step towards a zero pollution ambition for a toxic-free environment, as announced in the European Green Deal. 

Ενημερωτικό σημείωμα: Chemicals Strategy for Sustainability Towards a Toxic-Free Environment

Υπό επεξεργασία (updated on 13/01/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/930-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
560 -
Apr 27, 2021 Apr 28, 2021

New EU Cybersecurity Strategy and new rules to make physical and digital critical entities more resilient.

Ενημερωτικό σημείωμα: Communication on cybersecurity strategy

Υπό επεξεργασία (updated on 12/01/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/662-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
559 -
Mar 24, 2021 Mar 25, 2021

Ενημερωτικό σημείωμα: Teleworking and gender equality - conditions so that teleworking does not exacerbate the unequal distribution of unpaid care and domestic work between women and men and for it to be an engine for promoting gender equality

Pages