Ομάδα των Εργαζομένων (Ομάδα II) - Related Publications