Udržitelnost potravinového systému

This page is also available in:

Potraviny jsou středobodem našich životů a nedílnou součástí evropské kultury. Potraviny, které jíme, způsoby, jimiž je vyrábíme, a množství, které vyplýtváme, mají výrazný dopad na zdraví lidí, přírodní zdroje a celou společnost:

 • občané, zejména pak děti, stále více trpí nadváhou a obezitou kvůli nezdravému stravování,
 • zemědělci a pracovníci za svoji produkci nedostávají spravedlivou cenu,
 • třetina potravin se v potravinovém řetězci nevyužije nebo vyplýtvá,
 • životní prostředí je poškozováno kvůli dramatickým dopadům produkce a spotřeby potravin na změnu klimatu, úbytek biologické rozmanitosti, znečištění ovzduší a vody, degradace půdy atd.

Krize COVID-19 je varovným signálem, že nastal čas na změnu. Je důkazem toho, že nelze považovat za samozřejmost, že se potraviny dostanou „od zemědělce ke spotřebiteli“, a ukázala na vzájemnou provázanost různých subjektů a činností v celém potravinovém systému. Více než kdy jindy jsou ke stejnoměrnému uspokojení potřeb občanů, zemědělců, pracovníků a podniků zapotřebí spravedlivé, inkluzivní a udržitelné dodavatelské řetězce účinně využívající zdroje v celém zemědělském a potravinářském odvětví.

EHSV již řadu let patří k těm, kteří nejčastěji vyzývají k vypracování udržitelné a komplexní politiky v oblasti potravin. Tento integrovaný a systémový přístup je nutný k řešení četných a vzájemně propojených výzev, které mají dopad na potravinové systémy, k zajištění hospodářské, environmentální a sociálně-kulturní udržitelnosti, k zajištění integrace a soudržnosti napříč oblastmi politiky (jako je zemědělství, životní prostředí, zdravotnictví, vzdělávání, obchod, hospodářství, technologie atd.) a k podpoře spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy.

 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Reference
  NAT/821-EESC-2021
  Diversity Europe - GR III
  Austria
  Workers - GR II
  Germany

  The own-initiative opinion aims to contribute to the Farm to Fork Strategy objective to stimulate sustainable food processing, wholesale, retail, hospitality and food services practices by providing the views and experience from organised civil society and stakeholders from across the food supply chain and by highlighting producers' good practices to increase the availability and affordability of healthy, sustainable food options. 

  EESC opinion: Aligning food business strategies and operations with the SDGs for a sustainable post-COVID-19 recovery (own-initiative opinion)
 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Reference
  NAT/822-EESC-2021-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Netherlands
  EESC opinion: Strategic autonomy and food security and sustainability (own-initiative opinion)
 • Adopted on 22/09/2021 - Bureau decision date: 19/03/2021
  Reference
  NAT/823-EESC-2021
  Diversity Europe - GR III
  Slovenia
  Workers - GR II
  Germany

  The upcoming Slovenian Presidency of the EU has requested the Committee to draw up an exploratory opinion on the effective achievement of the Directive’s objectives in practice, on Member States’ best practices in regulating the agri-food chain, as well as on the steps needed so that this process does not come to a halt.

  EESC opinion: Towards a Fair Food Supply Chain
 • Adopted on 22/09/2021 - Bureau decision date: 23/02/2021
  Reference
  NAT/818-EESC-2021-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Austria
  EESC opinion: Action Plan for the development of EU organic production
 • Adopted on 27/04/2021
  Reference
  NAT/809-EESC-2021-01-01-00521
  Workers - GR II
  Bulgaria
  EESC opinion: How to implement harmonisation of market entry for food supplements in the EU
 • Adopted on 27/04/2021 - Bureau decision date: 28/10/2020
  Reference
  NAT/805-EESC-2020-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Spain

  The SUD can play a central role in the European Green Deal framework, being crucial to the Commission's Farm-to-Fork strategy for shifting to a fair, healthy and environmentally friendly food system, and complementary to both the EU Biodiversity Strategy for 2030 and the Zero Pollution Strategy.

  Information report: Evaluation on Directive on the Sustainable Use of Pesticides (Information report)
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 18/02/2020
  Reference
  NAT/787-EESC-2020-994
  Workers - GR II
  Germany
  Diversity Europe - GR III
  Czech Republic
  EESC opinion: "From farm to fork": a sustainable food strategy
 • Adopted on 17/07/2019 - Bureau decision date: 24/01/2019
  Reference
  NAT/763-EESC-2019-01463
  (France
  EESC opinion: Promoting short and alternative food supply chains in the EU: the role of agroecology (own-initiative opinion)
 • Adopted on 20/02/2019 - Bureau decision date: 12/07/2018
  Reference
  NAT/755-EESC-2018-04568
  Workers - GR II
  Germany

  The own-initiative opinion aims to analyse the link between current food systems and diet-related diseases;  identify policies, tools and instruments that are needed to foster healthier diets both on the supply and demand side.

  EESC opinion: Promoting healthy and sustainable diets in the EU (own-initiative opinion)
 • Adopted on 19/09/2018 - Bureau decision date: 13/02/2018
  Reference
  NAT/734-EESC-2018-02438
  Workers - GR II
  Germany

  The Commission's initiative follows one of the recommendations of the Agricultural Markets Task Force that the EU should legislate in the areas of UTPs for agricultural products, and responds to some of the conclusions of the 2016 EESC opinion on "A fairer food supply chain".

  EESC opinion: Improving the food supply chain