Pārtikas nozares ilgtspēja

This page is also available in

Mūsu dzīve bez pārtikas nav iedomājama, un pārtika ir neatņemama Eiropas kultūras sastāvdaļa. Tomēr pārtika, ko mēs ēdam, tās ražošanas veidi un izšķērdētās pārtikas daudzums būtiski ietekmē cilvēku veselību, dabas resursus un sabiedrību kopumā:

  • neveselīga uztura dēļ cilvēki — it īpaši bērni — arvien vairāk cieš no liekā svara un aptaukošanās;
  • lauksaimnieki un darba ņēmēji nesaņem taisnīgu samaksu par savu produkciju;
  • visā pārtikas ķēdē tiek zaudēta vai izšķērdēta viena trešdaļa pārtikas;
  • vide ir tā, kas cieš: pārtikas ražošana un patēriņš dramatiski ietekmē klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības zudumu, gaisa un ūdens piesārņojumu, augsnes degradāciju utt.

Covid-19 radītā krīze ir modinātājzvans pārmaiņām. Tā ir apliecinājusi, ka pārtikas nogādāšanu “no lauka līdz galdam” nedrīkst uztvert kā pašu par sevi saprotamu, un ir parādījusi tirgus dalībnieku un darbību savstarpējo saistību visā pārtikas sistēmā. Lai nodrošinātu vienādus rezultātus iedzīvotājiem, lauksaimniekiem, darba ņēmējiem un uzņēmumiem, vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīgas taisnīgas, resursefektīvas, iekļaujošas un ilgtspējīgas piegādes ķēdes visā lauksaimniecības un pārtikas sektorā.

Jau gadiem ilgi EESK ir bijusi avangardā, aicinot īstenot ilgtspējīgu un visaptverošu pārtikas politiku. Šāda integrēta un sistēmiska pieeja ir būtiska, lai risinātu daudzās un savstarpēji saistītās problēmas, kas ietekmē pārtikas sistēmas, kā arī lai nodrošinātu ekonomikas, vides, sociālās jomas un kultūras ilgtspēju un lai garantētu politikas jomu (piem., lauksaimniecības, vides aizsardzības, veselības, izglītības, tirdzniecības, ekonomikas, tehnoloģiju u. c.) integrēšanu un saskaņošanu, un lai sekmētu sadarbību dažādos pārvaldības līmeņos.

Displaying 1 - 10 of 108

Pages

Opinion
Pieņemtie on 21/09/2023
Atsauce: 
NAT/884-EESC-2023
Plenārsesija: 
581 -
Sep 20, 2023 Sep 21, 2023

EESC opinion on Revision of EU marketing standards for agricultural products.

EESK atzinums: Revision of EU marketing standards for agricultural products

Opinion
Pieņemtie on 13/07/2023
Atsauce: 
NAT/891-EESC-2023
Plenārsesija: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

EESK atzinums: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
Pieņemtie on 13/07/2023
Atsauce: 
NAT/890-EESC-2023
Plenārsesija: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

EESK atzinums: Measures to reduce child obesity

Opinion
Pieņemtie on 12/07/2023
Atsauce: 
NAT/849-EESC-2023
Plenārsesija: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

EESC opinion: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

EESK atzinums: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Opinion
Pieņemtie on 14/12/2022
Atsauce: 
NAT/873-EESC-2022
Plenārsesija: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

EESK atzinums: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war

Pages