Maisto tvarumas

This page is also available in

Maistas yra mūsų gyvenimo pagrindas ir neatsiejama Europos kultūros dalis. Tačiau mūsų valgomas maistas, jo gamybos būdai ir iššvaistyti kiekiai daro didžiulį poveikį žmonių sveikatai, gamtos ištekliams ir visai visuomenei:

  • Žmonės, ypač vaikai, vis dažniau kenčia nuo antsvorio ir nutukimo, atsirandančių dėl nesveikos mitybos.
  • Ūkininkai ir darbuotojai negauna teisingos kainos už savo produkciją.
  • Trečdalis maisto visoje maisto grandinėje yra prarandamas arba iššvaistomas.
  • Dėl to kenčia aplinka – maisto gamyba ir vartojimas daro didžiulį poveikį klimato kaitai, biologinės įvairovės nykimui, oro ir vandens taršai, dirvožemio degradacijai ir t. t.

COVID-19 krizė tapo įspėjimu, kad reikia pokyčių. Išryškėjo tai, kad maisto tiekimas „nuo ūkio iki stalo“ negali būti savaime suprantamas, taip pat paaiškėjo, kad subjektai ir veikla žemės ūkyje ir visoje maisto grandinėje yra tarpusavyje susiję. Teisingų, efektyviai išteklius naudojančių, įtraukių ir tvarių tiekimo grandinių visame žemės ūkio ir maisto sektoriuje reikia labiau nei bet kada anksčiau, kad būtų užtikrinta vienoda nauda piliečiams, ūkininkams, darbuotojams ir įmonėms.

EESRK jau daugelį metų aktyviai ragina kurti tvarią ir visapusišką maisto politiką. Toks integruotas ir sisteminis požiūris yra labai svarbus sprendžiant daugialypius ir tarpusavyje susijusius uždavinius, darančius poveikį maisto sistemoms; reikėtų užtikrinti ekonomikos, aplinkos ir socialinį bei kultūrinį tvarumą, politikos sričių (pavyzdžiui, žemės ūkio, aplinkosaugos, sveikatos, švietimo, prekybos, ekonomikos, technologijų ir t. t.) integraciją ir nuoseklumą ir skatinti bendradarbiavimą visais valdymo lygmenimis.

Displaying 1 - 10 of 105

Pages

Opinion
Priimtos on 20/09/2023
Nuoroda: 
NAT/884-EESC-2023
Plenarinė sesija: 
581 -
Sep 20, 2023 Sep 21, 2023

EESC opinion on Revision of EU marketing standards for agricultural products.

EESRK nuomonė: Revision of EU marketing standards for agricultural products

Opinion
Priimtos on 13/07/2023
Nuoroda: 
NAT/891-EESC-2023
Plenarinė sesija: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

EESRK nuomonė: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
Priimtos on 13/07/2023
Nuoroda: 
NAT/890-EESC-2023
Plenarinė sesija: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

EESRK nuomonė: Measures to reduce child obesity

Opinion
Priimtos on 12/07/2023
Nuoroda: 
NAT/849-EESC-2023
Plenarinė sesija: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

EESC opinion: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

EESRK nuomonė: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Opinion
Priimtos on 14/12/2022
Nuoroda: 
NAT/873-EESC-2022
Plenarinė sesija: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

EESRK nuomonė: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war

Pages