Udržitelnost potravinového systému

This page is also available in

Potraviny jsou středobodem našich životů a nedílnou součástí evropské kultury. Potraviny, které jíme, způsoby, jimiž je vyrábíme, a množství, které vyplýtváme, mají výrazný dopad na zdraví lidí, přírodní zdroje a celou společnost:

  • občané, zejména pak děti, stále více trpí nadváhou a obezitou kvůli nezdravému stravování,
  • zemědělci a pracovníci za svoji produkci nedostávají spravedlivou cenu,
  • třetina potravin se v potravinovém řetězci nevyužije nebo vyplýtvá,
  • životní prostředí je poškozováno kvůli dramatickým dopadům produkce a spotřeby potravin na změnu klimatu, úbytek biologické rozmanitosti, znečištění ovzduší a vody, degradace půdy atd.

Krize COVID-19 je varovným signálem, že nastal čas na změnu. Je důkazem toho, že nelze považovat za samozřejmost, že se potraviny dostanou „od zemědělce ke spotřebiteli“, a ukázala na vzájemnou provázanost různých subjektů a činností v celém potravinovém systému. Více než kdy jindy jsou ke stejnoměrnému uspokojení potřeb občanů, zemědělců, pracovníků a podniků zapotřebí spravedlivé, inkluzivní a udržitelné dodavatelské řetězce účinně využívající zdroje v celém zemědělském a potravinářském odvětví.

EHSV již řadu let patří k těm, kteří nejčastěji vyzývají k vypracování udržitelné a komplexní politiky v oblasti potravin. Tento integrovaný a systémový přístup je nutný k řešení četných a vzájemně propojených výzev, které mají dopad na potravinové systémy, k zajištění hospodářské, environmentální a sociálně-kulturní udržitelnosti, k zajištění integrace a soudržnosti napříč oblastmi politiky (jako je zemědělství, životní prostředí, zdravotnictví, vzdělávání, obchod, hospodářství, technologie atd.) a k podpoře spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy.

Displaying 1 - 10 of 56

Pages

Opinion
přijatá stanoviska on 25/10/2023
Odkaz: 
NAT/908-EESC-2023
Plenární zasedání: 
582 -
Oct 25, 2023 Oct 26, 2023

EESC opinion NAT/908 - Plants produced by new genomic techniques.

stanovisko EHSV: Plants produced by new genomic techniques

Opinion
přijatá stanoviska on 21/09/2023
Odkaz: 
NAT/884-EESC-2023
Plenární zasedání: 
581 -
Sep 20, 2023 Sep 21, 2023

EESC opinion on Revision of EU marketing standards for agricultural products.

stanovisko EHSV: Revision of EU marketing standards for agricultural products

Opinion
přijatá stanoviska on 13/07/2023
Odkaz: 
NAT/891-EESC-2023
Plenární zasedání: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

stanovisko EHSV: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
přijatá stanoviska on 13/07/2023
Odkaz: 
NAT/890-EESC-2023
Plenární zasedání: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

stanovisko EHSV: Measures to reduce child obesity

Opinion
přijatá stanoviska on 12/07/2023
Odkaz: 
NAT/849-EESC-2023
Plenární zasedání: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

EESC opinion: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

stanovisko EHSV: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Opinion
přijatá stanoviska on 14/06/2023
Odkaz: 
NAT/892-EESC-2023
Plenární zasedání: 
579 -
Jun 14, 2023 Jun 15, 2023

stanovisko EHSV: Towards a European Food Policy Council as a new governance model in the future EU Framework on Sustainable Food Systems

Opinion
přijatá stanoviska on 14/12/2022
Odkaz: 
NAT/873-EESC-2022
Plenární zasedání: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

stanovisko EHSV: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war

Pages