Sustenabilitatea alimentară

This page is also available in

Alimentația se află în centrul vieții noastre și face parte integrantă din cultura europeană. Cu toate acestea, alimentele pe care le consumăm, modul în care le producem și cantitățile risipite au un impact major asupra sănătății umane, a resurselor naturale și a societății în ansamblu:

  • Cetățenii – și, în special, copiii – suferă din ce în ce mai mult de supraponderabilitate și de obezitate din cauza unei alimentații nesănătoase.
  • Agricultorii și lucrătorii nu obțin un preț echitabil pentru produsele lor.
  • O treime din alimente se pierd sau se irosesc de-a lungul lanțului alimentar.
  • Mediul este cel care suportă consecințele, producția și consumul de alimente având efecte dramatice în ce privește schimbările climatice, pierderea biodiversității, poluarea aerului și a apei, degradarea solului etc.

Criza generată de pandemia de COVID‑19 este un semnal de alarmă care îndeamnă la schimbare. Aceasta a demonstrat că aducerea produselor alimentare „de la fermă la consumator” nu poate fi considerată garantată și a demonstrat în cât de mare măsură sunt interconectați actorii și cât de mult sunt interconectate activitățile din întregul sistem alimentar. Sunt necesare, mai mult ca oricând, lanțuri de aprovizionare echitabile, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, favorabile incluziunii și durabile în întregul sector al agriculturii, pescuitului și alimentației, pentru a oferi un răspuns omogen nevoilor cetățenilor, fermierilor, lucrătorilor și întreprinderilor.

CESE solicită, de mai mulți ani, o politică alimentară durabilă și cuprinzătoare. O astfel de abordare sistemică integrată este esențială pentru rezolvarea provocărilor multiple, legate între ele, care afectează sistemele alimentare; pentru realizarea sustenabilității economice, ecologice și socioculturale; pentru asigurarea integrării și coerenței între domeniile de politici (precum agricultură, mediu, sănătate, educație, comerț, economie, tehnologie etc.); precum și pentru promovarea cooperării între nivelurile de guvernanță.

Displaying 1 - 10 of 108

Pages

Opinion
Aviz adoptat on 21/09/2023
Referințe: 
NAT/884-EESC-2023
Sesiune plenară: 
581 -
Sep 20, 2023 Sep 21, 2023

EESC opinion on Revision of EU marketing standards for agricultural products.

Avizul CESE: Revision of EU marketing standards for agricultural products

Opinion
Aviz adoptat on 13/07/2023
Referințe: 
NAT/891-EESC-2023
Sesiune plenară: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

Avizul CESE: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
Aviz adoptat on 13/07/2023
Referințe: 
NAT/890-EESC-2023
Sesiune plenară: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

Avizul CESE: Measures to reduce child obesity

Opinion
Aviz adoptat on 12/07/2023
Referințe: 
NAT/849-EESC-2023
Sesiune plenară: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

EESC opinion: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Avizul CESE: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Opinion
Aviz adoptat on 14/12/2022
Referințe: 
NAT/873-EESC-2022
Sesiune plenară: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

Avizul CESE: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war

Pages