Tematická studijní skupina Práva osob se zdravotním postižením

This page is also available in

Jako plnoprávní občané mají osoby se zdravotním postižením rovná práva a nárok na důstojnost, rovné zacházení, nezávislý život a plné zapojení do společnosti. Umožnit osobám se zdravotním postižením těchto práv plně požívat je hlavním cílem dlouhodobé strategie EU v oblasti aktivního začleňování.

EU podporuje aktivní začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a jejich plnohodnotnou účast na ní, v souladu s přístupem EU k otázkám zdravotního postižení založeným na lidských právech. Evropská komise přijala v roce 2010 Evropskou strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020 a EU v roce 2007 podepsala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Lidé se zdravotním postižením představují zhruba jednu šestinu celkové populace EU v produktivním věku, jejich míra zaměstnanosti je však relativně nízká. S trochou více podpory by nicméně bylo možné zapojit (nebo opět zapojit) miliony evropských občanů se zdravotním postižením do trhu práce. Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a celoživotnímu učení umožňuje lidem se zdravotním postižením plně se zapojit do společnosti a zlepšit kvalitu svého života.

EHSV zřídil tematickou studijní skupinu Práva osob se zdravotním postižením, kterou tvoří členové z různých sekcí EHSV. Tato skupina se zabývá různými oblastmi politiky a jsou v ní zastoupeny všechny tři skupiny – Zaměstnavatelé, Zaměstnanci i Různorodá Evropa. Úkolem této skupiny je:

  • poskytnout fórum pro vyjadřování názorů občanské společnosti, zejména sdružení osob se zdravotním postižením,
  • hodnotit pokrok dosažený při provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a shromažďovat reakce na něj.