Grupul de studiu tematic „Drepturile persoanelor cu handicap”

În calitate de cetățeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap au drepturi egale și sunt îndrituite să se bucure de demnitate, de tratament egal, de viață independentă și de participare deplină în societate. Principalul obiectiv al strategiei pe termen lung a UE pentru incluziunea activă a persoanelor cu handicap constă în a le oferi posibilitatea de a se bucura de toate aceste drepturi.

UE promovează incluziunea activă și participarea deplină a persoanelor cu handicap în societate, în conformitate cu abordarea sa în acest domeniu, care se întemeiază pe drepturile omului. În 2010, Comisia Europeană a adoptat Strategia europeană pentru persoanele cu handicap 2010‑2020, iar în 2007, UE a semnat convențiile Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.

Persoanele cu handicap reprezintă aproape a șasea parte a populației de vârstă activă din UE, însă rata de ocupare în rândul acestora este comparativ scăzută. Cu toate acestea, cu puțin sprijin suplimentar, milioane de europeni cu handicap s-ar putea integra sau reintegra pe piața muncii. Accesul egal la o educație de calitate și învățarea pe tot parcursul vieții permit persoanelor cu handicap să se integreze pe deplin în societate și să își îmbunătățească calitatea vieții.

CESE a înființat un grup de studiu tematic privind drepturile persoanelor cu handicap, alcătuit din membri din diferitele sale secțiuni, care acoperă domenii variate de politică și reprezintă grupurile „Angajatori”, „Lucrători” și „Diversitate Europa”. Obiectivele acestui grup sunt:

  • să ofere un forum pentru punctul de vedere al societății civile, în special al organizațiilor persoanelor cu handicap;
  • să evalueze și să sintetizeze reacțiile cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD).