EU:n ja Georgian kansalaisyhteiskuntafoorumi

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimus allekirjoitettiin 27. kesäkuuta 2014, ja se tuli voimaan 1. heinäkuuta 2016.

EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen institutionaalisissa ja yleisissä säännöksissä sekä loppusäännöksissä (412 artikla) määrätään perustettavaksi kansalaisyhteiskuntafoorumi, jonka tehtävänä on edistää molempien osapuolten kansalaisyhteiskuntien edustajien säännöllisiä kokouksia, jotta ne voidaan pitää ajan tasalla ja saadaan kannanottoja assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta. Näin ollen foorumi täydentää EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen puitteissa olemassa olevia poliittisia elimiä. Se tarjoaa molempien osapuolten kansalaisyhteiskunnan organisaatioille tilaisuuden seurata sopimuksen täytäntöönpanoa ja esittää suosituksia asianomaisille viranomaisille.

Foorumin jäsenyydestä on määrätty 412 artiklassa seuraavasti: ”Se on EU:n kansalaisyhteiskunnan edustajien, mukaan lukien Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenet, sekä Georgian kansalaisyhteiskunnan edustajien, mukaan lukien itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin kansallisen foorumin edustajat, muodostama foorumi.”

EU:n ja Georgian välinen kansalaisyhteiskuntafoorumi perustettiin 16. kesäkuuta 2016. Siinä on jäseniä kummaltakin puolelta. EU:n puolelta kansalaisyhteiskuntafoorumiin kuuluu jäseniä ETSK:sta ja kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisista verkostoista (Eurochambres, BusinessEurope, EAY, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe ja itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumi).

Foorumi voi esittää suosituksia assosiaationeuvostolle (ministeritaso), minkä lisäksi assosiaatiokomitean (ylempi virkamiestaso) ja parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan on järjestettävä säännöllinen yhteydenpito edustajiensa kanssa heidän näkemystensä kuulemiseksi assosiaatiosopimuksen tavoitteiden saavuttamisesta (413 artikla).