Il-Pjattaforma tas-Soċjetà Ċivili UE-Georgia

Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia ġie ffirmat fis-27 ta’ Ġunju 2014 u daħal fis-seħħ bis-sħiħ fl-1 ta’ Lulju 2016.

Id-dispożizzjonijiet istituzzjonali, ġenerali u finali tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia (Artikolu 412) jipprevedu l-istabbiliment ta’ Pjattaforma tas-Soċjetà Ċivili li għandha l-kompitu li tippromovi laqgħat regolari tar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili taż-żewġ partijiet, “sabiex dawn jinżammu infurmati, u jiġbru l-kontribut tagħhom għall-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim”. Għalhekk, il-Pjattaforma tikkomplementa l-korpi politiċi eżistenti fil-qafas tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia. Din tippermetti lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili miż-żewġ naħat jissorveljaw l-implimentazzjoni tal-Ftehim billi tressaq ir-rakkomandazzjonijiet tagħha lill-awtoritajiet rilevanti.

Is-sħubija fil-Pjattaforma hija stipulata fl-Artikolu 412: “Għandha tkun forum biex jiltaqgħu u jiskambjaw il-fehmiet ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili min-naħa tal-UE, inklużi Membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili min-naħa tal-Georgia, inklużi r-rappreżentanti tal-pjattaforma nazzjonali tal-Forum tas-Soċjetà Ċivili tas-Sħubija tal-Lvant.”

Il-Pjattaforma tas-Soċjetà Ċivili UE-Georgia ġiet stabbilita fis-16 ta’ Ġunju 2016 u għandha membri fuq kull naħa. Min-naħa tal-UE, tinkludi membri tal-KESE u membri minn networks Ewropej tas-soċjetà ċivili (Eurochambres, BusinessEurope, KETU, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe u l-Forum tas-Soċjetà Ċivili tas-Sħubija tal-Lvant).

Il-Pjattaforma tista’ tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni (fil-livell ministerjali); barra minn hekk, il-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni (fil-livell tal-impjegati taċ-ċivil f’kariga għolja) u l-Kumitat Parlamentari ta’ Assoċjazzjoni huma obbligati jorganizzaw kuntatti regolari mar-rappreżentanti sabiex jiksbu l-fehmiet tagħhom rigward it-tilħiq tal-għanijiet tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni (Artikolu 413).