ES ir Gruzijos pilietinės visuomenės platforma

This page is also available in

ES ir Gruzijos asociacijos susitarimas buvo pasirašytas 2014 m. birželio 27 d., o visos jo nuostatos įsigaliojo 2016 m. liepos 1 d.

ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo institucinėse, bendrosiose ir baigiamosiose nuostatose (412 straipsnis) numatyta įsteigti Pilietinės visuomenės platformą, kurios užduotis – skatinti reguliarius abiejų Šalių pilietinės visuomenės atstovų susitikimus siekiant juos „informuoti apie šio susitarimo įgyvendinimą ir gauti tam būtinos informacijos“. Taigi platforma papildo politinius organus, veikiančius pagal ES ir Gruzijos asociacijos susitarimą. Ji sudaro sąlygas abiejų pusių pilietinės visuomenės organizacijoms stebėti susitarimo įgyvendinimą teikiant rekomendacijas atitinkamoms institucijoms.

Platformos narystė apibrėžta 412 straipsnyje: „Ją sudaro ES pilietinės visuomenės atstovai, įskaitant EESRK narius, ir Gruzijos pilietinės visuomenės atstovai, įskaitant Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo nacionalinės platformos narius.“

ES ir Gruzijos pilietinės visuomenės platforma buvo įsteigta 2016 m. birželio 16 d. ir jai priklauso nariai iš abiejų pusių. Europos Sąjungai atstovauja EESRK nariai ir Europos pilietinės visuomenės tinklų („Eurochambres“, „BusinessEurope“, Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos Sąjungos žemės ūkio kooperatyvų generalinės konfederacijos (COPA-COGECA), „Cooperatives Europe“ ir Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo) atstovai.

Platforma gali teikti rekomendacijas Asociacijos tarybai (ministrų lygiu); be to, Asociacijos komitetas (vyresniųjų valstybės tarnautojų lygiu) ir Parlamentinis asociacijos komitetas privalo organizuoti nuolatinius ryšius su jos atstovais, kad išsiaiškintų jų požiūrį į Asociacijos susitarimo siekius (413 straipsnis).