Platforma civilnog društva EU-a i Gruzije

This page is also available in

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Gruzije potpisan je 27. lipnja 2014., a na snagu je stupio 1. srpnja 2016.

Institucionalnim, općim i završnim odredbama Sporazuma (članak 412.) predviđena je uspostava Platforme civilnog društva, čija je zadaća promicanje redovitog sastajanja predstavnika civilnog društva obiju strana „kako bi bili informirani o provedbi Sporazuma te joj doprinosili“. Stoga ona predstavlja dopunu političkim tijelima koja postoje u okviru Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije, a organizacijama civilnog društva obiju strana omogućuje da iznošenjem preporuka nadležnim tijelima prate provedbu Sporazuma.

Članstvo je uređeno člankom 412., kojim je predviđeno da će se Platforma „sastojati od predstavnika civilnog društva na strani EU-a, uključujući članove EGSO-a, te predstavnika civilnog društva na strani Gruzije, uključujući predstavnike Nacionalne platforme Foruma civilnoga društva Istočnog partnerstva“.

Platforma civilnog društva EU-a i Gruzije osnovana je 16. lipnja 2016. i ima članove s obiju strana. Iz EU-a to su članovi EGSO-a i predstavnici europskih mreža civilnog društva (Eurochambres, BusinessEurope, ETUC, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe i Forum civilnog društva Istočnog partnerstva).

Platforma može iznositi preporuke Vijeću za pridruživanje (na ministarskoj razini). Povrh toga, Odbor za pridruživanje (na razini viših državnih službenika) i Parlamentarni odbor za pridruživanje dužni su održavati redovne odnose s njezinim predstavnicima kako bi bili upoznati s njihovim stajalištima o postizanju ciljeva Sporazuma o pridruživanju (članak 413.).