Politika soudržnosti má klíčový význam pro vytvoření nové vize pro Evropskou unii v období po pandemii COVID-19 – vize, která se zaměří na prosperitu, začleňování a udržitelnost z hlediska životního prostředí a v jejímž rámci bude plně zapojena organizovaná občanská společnost. To bylo hlavní sdělení předsedkyně EHSV Christy Schweng na zářijovém plenárním zasedání EHSV, jež podpořila rovněž Elisa Ferreira, evropská komisařka pro soudržnost a reformy.

Od počátku krize COVID-19 se politika soudržnosti zásadně podílí na hledání řešení v rámci této naléhavé situace a i v průběhu programového období 2021–2027 by měla být nadále využívána k řešení výzev a nerovností existujících v rámci členských států i mezi nimi a mezi regiony, městy a obyvateli. Situace se totiž v tomto ohledu v průběhu pandemie zhoršila.

„Politika soudržnosti hraje klíčovou roli při zajišťování vyváženého oživení, v jehož rámci nebude nikdo opomenut. Zásada partnerství s organizacemi občanské společnosti je zakódována v DNA této politiky. Přáli bychom si, aby byla rozšířena i na iniciativu NextGenerationEU a na provádění národních plánů pro oživení a odolnost. Je také třeba tuto politiku odbyrokratizovat a více ji digitalizovat a zefektivnit,“ prohlásila Christa Schweng.

Komisařka Ferreira uvedla, že krize COVID-19 prohloubila stávající nerovnosti a přinesla další, přičemž zasáhla především pracovníky v přední linii, zranitelné osoby, jako jsou starší lidé a osoby se zdravotním postižením, lidi s omezenějším přístupem ke službám a ty, na koho ve větší míře dolehlo omezení pohybu, tedy ženy a mladé lidi. „Naše Unie je pouze tak silná, jak silný je její nejslabší článek. Aby mohla být Unie pevná a aby prosperovala, musíme potírat a snížit nerovnosti, jinudy cesta nevede. Základem oživení musí být sociální spravedlnost a inkluzivnost. Sociální problémy nelze vyřešit, pokud se nevypořádáme s územními a regionálními nerovnostmi. Musíme brát ohled na to, kde lidé žijí.“ (mp)