A kohéziós politika kulcsfontosságú az Európai Unió Covid19 utáni olyan új jövőképének kialakításához, amely a jólétet, a befogadást és a környezeti fenntarthatóságot helyezi a középpontba, és amelybe a szervezett civil társadalmat is teljes mértékben bevonják. Ez Christa Schweng EGSZB-elnök üzenete, amellyel Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős európai biztos is egyetértett az EGSZB szeptemberi plenáris ülésén.

A Covid19-járvány okozta válság kezdete óta a kohéziós politika kulcsszerepet játszik abban, hogy megoldásokat lehessen találni erre a vészhelyzetre. A 2021–2027-es programozási időszakban is ezt a politikát kell alkalmazni a különböző kihívások, illetve a tagállamokon belüli és a tagállamok, a régiók, a városok és a polgárok közötti egyenlőtlenségek kezelésére, mivel a világjárvány tovább rontotta a helyzetet.

„A kohéziós politika kulcsszerepet játszik egy olyan kiegyensúlyozott helyreállítás biztosításában, melynek során senkit sem hagyunk magára. A civil társadalmi szervezetekkel való partnerség elve a szakpolitika szerves részét képezi, és reméljük, hogy ezt az elvet kiterjesztik a NextGenerationEU-ra és a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek végrehajtására is. A kohéziós politikának emellett kevésbé bürokratikussá, digitalizáltabbá és hatékonyabbá kell válnia” – fejtette ki Christa Schweng.

Elisa Ferreira megjegyezte, hogy a Covid19-válság súlyosbította a meglévő egyenlőtlenségeket és új egyenlőtlenségeket hozott létre, különösen a frontvonalban dolgozók, a kockázati csoportba tartozók, például az idősek és a fogyatékossággal élők, a szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáféréssel rendelkezők és a korlátozó intézkedések következményei által leginkább érintett személyek, például a nők és a fiatalok körében: „Uniónk csak olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme. Az egyenlőtlenségek elleni küzdelem és az egyenlőtlenségek csökkentése elengedhetetlen feltétele egy erős és virágzó Unió megteremtésének. A társadalmi igazságosságnak és a befogadásnak kell a helyreállításunk középpontjában állnia. Nem fogunk tudni megoldást találni a társadalmi problémákra, ha nem győzzük le a területi és regionális egyenlőtlenségeket. Figyelembe kell vennünk, hogy hol élnek az emberek.” (mp)