Samhørighedspolitikken er afgørende for at udvikle en ny vision for EU for tiden efter covid-19 med fokus på velstand, inklusion og miljømæssig bæredygtighed – en vision, som det europæiske organiserede civilsamfund skal inddrages fuldt ud i. Det var budskabet fra EØSU's formand Christa Schweng, som blev bakket op af EU-kommissær for samhørighed og reformer, Elisa Ferreira, på EØSU's plenarforsamling i september.

Siden covid-19-epidemien brød ud, har samhørighedspolitikken spillet en vigtig rolle for at finde løsninger under krisen, og den bør i programmeringsperioden 2021-2027 forsat anvendes til at tackle udfordringerne og de eksisterende uligheder mellem medlemsstater, regioner, byer og borgere, da pandemien har gjort situationen værre.

"Samhørighedspolitikken er en afgørende faktor i en afbalanceret genopretning, hvor ingen lades i stikken. Princippet om partnerskab med civilsamfundsorganisationer er en del af politikkens DNA, og vi håber, at dette princip udvides til at omfatte NextGenerationEU og gennemførelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner. Samhørighedspolitikken bør også blive mindre bureaukratisk, mere digitaliseret og mere effektiv", sagde Christa Schweng.

Elisa Ferreira bemærkede, at covid-19-krisen har forværret de eksisterende uligheder og skabt nye uligheder, som især berører frontpersonale, sårbare personer såsom ældre og personer med handicap, personer med ringere adgang til tjenester og dem, som er blevet hårdest ramt af konsekvenserne af nedlukningen, såsom kvinder og unge: "Vores Union er kun så stærk som dens svageste led. Det er absolut nødvendigt at bekæmpe og mindske uligheder, hvis vi vil sikre en stærk og velstående Union. Social retfærdighed og inklusion skal stå i centrum for vores genopretning. Vi kan ikke løse sociale problemer uden at løse de stedbaserede og regionale uligheder. Vi er nødt til at tage hensyn til de steder, hvor befolkningen bor". (mp)