Autor: skupina Různorodá Evropa v EHSV

Skupina Různorodá Evropa v EHSV uspořádala dne 22. června konferenci nazvanou Organizace občanské společnosti pomáhají uprchlíkům a migrantům v Evropě, jež kombinovala účast na dálku s osobní účastí.

Akce se snažila ilustrovat klíčovou úlohu organizací občanské společnosti a každodenní problémy, s nimiž se setkávají při pomoci uprchlíkům a migrantům. Cílem konference bylo rovněž znovu na tuto otázku zaměřit politickou pozornost a nabídnout fórum pro diskusi mezi občanskou společností a institucemi EU, zejména v rámci oživení a rekonstrukce EU po pandemii COVID-19.

V prvním panelu byly vyzvány organizace občanské společnosti ze čtyř zemí (Řecka, Itálie, Česka a Švédska), aby představily své praktické zkušenosti s pomocí uprchlíkům a migrantům pohybovat se po příjezdu po Evropě a při integraci do členských států EU.

Druhého panelu se zúčastnili Michael Shotter, ředitel GŘ pro migraci a vnitřní věci Evropské komise, a Erik Marquardt, člen Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (Verts/ALE, Německo) Evropského parlamentu. Evropské migrační fórum zastupovala členka předsednictva Rossella Nicoletti (EUROCITIES).

Pavel Trantina, místopředseda skupiny Různorodá Evropa, shrnul diskuse prvního panelu a vyzdvihl výzvy, kterým tyto organizace při své každodenní práci čelí. Patří k nim mj. nedostatek respektu vůči uprchlíkům a organizacím, které jim pomáhají, neodpovídající infrastruktura, nedostatečná vzdělávací a psychologická podpora, chybějící jasné pokyny ze strany členských států a nadměrná byrokracie. Mezi hlavní překážky, s nimiž se organizace občanské společnosti potýkají, patří také nedostatek finančních prostředků a převaděčské sítě.

Séamus Boland, nově zvolený předseda skupiny Různorodá Evropa, na závěr konference připomněl, že snahy migrantů dostat se do Evropy jsou vykoupeny vysokými lidskými ztrátami, a zdůraznil význam sociální soudržnosti, respektování jejich důstojnosti a solidarity s nimi.

Jak dále uvedl, skupina Různorodá Evropa bude pokračovat ve své práci na tomto tématu a bude spolupracovat s institucemi EU a členskými státy při řešení otázek, s nimiž se organizace občanské společnosti působící v této oblasti setkávají.

Další informace naleznete na internetové stránce akce. (jk)