Pohled z místní perspektivy, část osmá: Když se zřítí svět práce

Když COVID-19 zasáhl Evropu, dostaly se nemocnice na pokraj kolapsu, ale kromě toho napáchala tato nemoc škody také v řadě dalších oblastí: propadl se evropský HDP, prudce poklesla průmyslová výroba a tisíce lidí přišly o práci. A ani budoucnost nevypadá růžově. V osmé části nazvané „Když se zřítí svět práce“ se zabýváme tím, co by mohla EU udělat v oblasti zaměstnanosti, kde má pouze omezené pravomoci. Hovořili jsme s profesorkou Caroline de la Porte z Copenhagen Business School, která nám v krátkosti popsala hlavní směry zaměstnanosti, jež představují nástroj, jehož prostřednictvím pomáhá EU koordinovat politiky zaměstnanosti členských států. Členka EHSV Ellen Nygren nám popsala návrh EHSV na revizi hlavních směrů zaměstnanosti v souvislosti s krizí způsobenou onemocněním COVID-19, která by měla mimo jiné zajistit, aby členské státy podpořily samostatně výdělečně činné Evropany, jako je např. portugalský hudebník Tiago Rodrigues. Ten se s námi podělil o svůj příběh: on a jeho skupina 5EX Band se ze dne na den stali nezaměstnanými.

Dessine-moi…

Naše rubrika s názvem „Dessine-moi...“ (Nakresli-mi...) získává na pestrosti a přináší stále více emocí, myšlenek a poznatků o životě a ubíhajícím čase. Svědectví členů EHSV ukazují, že dlouhá a obtížná doba krize se nám vryla do paměti. Srdečně děkujeme členům, kteří se v tomto období krize podělili o své myšlenky se čtenáři.

Díky patří těmto členům: Irini Pari, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Reet Teder, Tatjana Babrauskienė, Gunta Anča, Kinga Joó, Sofia Björnsson, Evangelia Kekeleki, Michalis Antoniou, Philip von Brockdorff, Peter Schmidt, Cristian Pîrvulescu.

Všechny tyto příspěvky naleznete na adrese: https://www.eesc.europa.eu/news-media/eesc-info/082020#a80501 (eh)

 

Dostupné jazyky:

Úvodník

CENA ZA OBČANSKOU SOLIDARITU – OCENĚNÍ PRO TY NEJLEPŠÍ Z NÁS

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jako každý rok opět nastal čas, kdy by měl EHSV zahájit svou typickou iniciativu, jíž je Cena pro občanskou společnost, aby ocenil výjimečné projekty občanské společnosti a jednotlivců, kteří se zasadili o společné evropské hodnoty a posílili evropskou identitu. Každý rok vybíráme pro tuto cenu důležité téma a oslavujeme úspěchy, jichž občanská společnost v této konkrétní oblasti činnosti dosáhla. V roce 2019 jsme ocenili vítěze 11. ročníku soutěže o Cenu pro občanskou společnost, v němž jsme hledali subjekty, které se snaží posílit postavení žen a usilují o rovnost žen a mužů.

Poznamenejte si

28. srpna 2020, Brusel, Belgie

Veřejné slyšení
Osvědčené postupy v oblasti řízení rozmanitosti a budoucnost politik EU v oblasti rozmanitosti pro migranty a etnické menšiny

8. září 2020, Brusel, Belgie

Veřejné slyšení
Právní stát a jeho vliv na hospodářský růst


15. a 16. července 2020, Brusel, Belgie

Plenární zasedání EHSV

Dessine - moi...

Evangelia Kekeleki: Musíme zajistit, aby měly všechny členské státy rovný přístup k vakcínám a k diagnostickým testům

Během omezení volného pohybu pro mě nebylo nijak obtížné zůstat doma. Na některé věci jsem si již několik let nenašla čas. Měla jsem tedy příležitost se jim věnovat a byla jsem ráda, že jsem je mohla dát do pořádku. Rodinné fotografie a suvenýry, které jsem si vzala z domu svých rodičů, byly celé pomíchané, a tak jsem je roztřídila.

Vyvolalo to ve mně silné emoce Věnovala jsem se tomu, co jsem vždy chtěla dělat, jako jsou ruční práce, pečení, vaření, příprava tradičních řeckých likérů, džemů a zavařenin. Na tyto věci obvykle nemám čas, když se snažím držet krok s hektickými požadavky v práci.

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala: Od zimní války k poezii

Slavilo se 80. výročí konce zimní války mezi Sovětským svazem a Finskem. Státní pietní akt byl sice kvůli koronaviru zrušen, ale v 11:00 se po celé zemi rozezněly zvony všech luteránských, pravoslavných a katolických kostelů. Vyšla jsem ven, abych si zvonkohru poslechla, a spatřila jsem Helsinky téměř vylidněné.

Sofia Björnsson: Ve Švédsku panuje mezi zemědělci solidarita

Pracuji pro Švédský svaz zemědělců (LRF), v jehož rámci jsme se po vypuknutí pandemie usilovně snažili zabezpečit dodávky potravin.

Irini Pari: „Krize nám znovu připomněla, že máme společnou budoucnost“

Zatímco píšu tyto řádky, omezení volného pohybu osob se pozvolna uvolňuje a začínají vyvstávat otázky: Jaký svět nás venku čeká? Jaké stopy nebo šrámy tato epidemie zanechá na našich ekonomikách, společnostech a životech? Poučili jsme se nějak? Budeme teď jednat jinak?

Tatjana Babrauskienė: „Pokud bylo na této karanténě vůbec něco dobrého, tak to, že lidé měli čas nabrat síly a přemýšlet o tom, jak důležité jsou mezilidské vztahy“

Tatjana Babrauskienė je litevská členka EHSV a zástupkyně litevského Odborového svazu pracovníků ve školství a vědě. EHSV info ji požádal, aby se podělila o své názory na COVID-19 z pohledu Litvy.

 

Reet Teder: „Je hezké být zpět“

V polovině března, kdy krize začala, byla celá situace velmi nezvyklá a neuvěřitelná. Téměř vše všude v Evropě bylo uzavřeno a nikdo v té době nevěděl, zda má omezení volného pohybu osob skutečně smysl nebo ne. Nejdůležitější bylo zachraňovat životy, hospodářství muselo být obětováno.

Peter Schmidt: „Musíme přejít k ekonomice blahobytu“

Německý odborář Peter Schmidt nám umožnil nahlédnout do problémů, s nimiž se setkávají odborové svazy v jeho zemi, kdy jsou na jedné straně pracovníci nuceni vybírat si dovolenou či jsou propouštěni a na druhé straně dávají kritičtí pracovníci v sázku svoji bezpečnost.

Kinga Joó: rodiny dokáží posilovat imunitní systém společnosti

Schůze smíšeného poradního výboru EU-Srbsko, která se konala 10. března v Bruselu, probíhala ve zvláštní a tíživé atmosféře. Po jejím skončení všichni spěchali, aby se vydali na zpáteční cestu. Já jsem se vracela domů s vědomím, že Evropa stojí na prahu velkých změn, a tušila jsem, že to bude na dlouhou dobu můj poslední let. V Maďarsku vládla v té době mezi obyvatelstvem především nejistota a nedůvěra. Mnoho mých spoluobčanů si závažnost situace uvědomilo až poté, kdy vláda oznámila zrušení plánovaných oslav našeho státního svátku, který připadá na 15. března.

Philip von Brockdorff: Přesun života na internet – pro a proti

Zkušenosti s omezením volného pohybu osob jsou dle mého názoru smíšené. Na jedné straně mi práce z domu umožnila strávit s mojí rodinou více času než kdykoli předtím. Na druhé straně jsem si musel jednu z místností u sebe doma zařídit jako kancelář. Zůstávat dlouhé hodiny doma je občas frustrující, takže jsem se snažil věnovat čas svému oblíbenému koníčku, poslechu hudby na svém hi-fi systému.

Michalis Antoniou: Zkušenosti a úloha Kyperské federace zaměstnavatelů a průmyslníků během pandemie COVID-19

Ve svém projevu dne 15. března oznámil kyperský prezident preventivní opatření, jimiž bylo v celé zemi zavedeno omezení volného pohybu osob a pro značnou část hospodářství začala platit omezení. Vyplynulo z toho, že se blíží hospodářské problémy a že se všichni musí připravit na jejich dopad.

„Krize je skvělou příležitostí k nalezení nejslabších článků“, říká Gunta Anča

Omezení volného pohybu osob bylo zvláštním obdobím sebereflexe. Na jedné straně připomínalo splněný sen – být doma a mít dost času na vše, co jsem vždy chtěla dělat, ale na co jsem neměla čas. Na druhé straně nám ale připomnělo, jak důležitý je pro lidi společenský život: setkávat se, komunikovat, dotýkat se, vidět ve skutečnosti – a ne jen na obrazovce – další lidi. A jak těžké je bez toho všeho žít.

Cristian Pîrvulescu: Období omezení volného pohybu osob? Více práce, více stresu, méně odpočinku

Jaké byly dva měsíce trvání omezení volného pohybu osob v Bukurešti? Zvláštní! Rumunsko přijalo první opatření dne 15. března a od 18. března začalo platit povinné omezení volného pohybu osob. Před 15. březnem se jednalo o pouhé doporučení, jímž se téměř nikdo neřídil, což znamenalo vysoké epidemiologické riziko. Toto povinné omezení volného pohybu osob trvalo až do 15. května, kdy byl místo dosavadního nouzového stavu vyhlášen stav pohotovosti. Žádné prázdniny to ale nebyly! Naopak. Pracoval jsem víc než předtím, více než 12 a někdy i 16 hodin denně jsem trávil prací on-line: kurzy a aktivity na platformě fakulty, účast v televizních pořadech, rozhovory, schůze a webináře.

Novinky z EHSV

EHSV udělí Cenu za občanskou solidaritu projektům zaměřeným na boj proti koronaviru v jednotlivých členských státech a ve Spojeném království

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) oznámil udělení Ceny za občanskou solidaritu, jíž ocení iniciativy jednotlivců, organizací občanské společnosti a soukromých společností, které byly provedeny v EU a Spojeném království v souvislosti s bojem proti pandemii COVID-19 a s cílem zmírnit její ničivé dopady.

Zahájení německého předsednictví EU ve znamení vysokých očekávání

Dne 1. července převzalo Německo od Chorvatska vedení Rady EU. Bude to pravděpodobně jeho zatím nejnáročnější předsednictví, neboť Evropa čelí největší hospodářské, sociální a zdravotní krizi ve své moderní historii. 

Příspěvek EHSV k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2021 – první krok směrem k udržitelnější a spravedlivější společnosti

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) přijal na svém červencovém plenárním zasedání usnesení o svém příspěvku k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2021. Uvítal v něm návrhy Evropské komise na překonání krize COVID-19 a označil příští rok za příležitost k restrukturalizaci a zlepšení hospodářství a společnosti EU.

EHSV se spolu s komisařem pro podporu evropského způsobu života zabýval otázkami migrace

Na programu červencového plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) byla diskuse s místopředsedou Komise a komisařem pro podporu evropského způsobu života Margaritisem Schinasem, který během ní prezentoval několik iniciativ připravovaných v rámci jeho portfolia, k nimž mj. patří nový pakt o migraci a azylu, agenda dovedností, program „EU pro zdraví“ a nová strategie pro bezpečnostní unii.

Předseda EHSV Luca Jahier vyjádřil v předvečer summitu EU plnou podporu komisaři Gentilonimu ohledně balíčku Komise pro hospodářské oživení po skončení pandemie COVID-19

Předseda Jahier kritizoval nedávný návrh Rady EU poskytnout vládám členských států pravomoc vetovat programy reforem členských zemí v rámci balíčku. Luca Jahier během rozpravy s komisařem pro hospodářství Paolem Gentilonim na plenárním zasedání EHSV prohlásil, že celý Výbor stojí za Evropskou komisí.

Reakce na krizi COVID-19: EHSV vyzývá k urychlenému schválení plánu EU na podporu oživení

EU musí učinit více pro oživení po pandemii COVID-19 a musí tak učinit rychle, projevit solidaritu a ambiciózní vizi budoucnosti Evropy. EHSV ve svých třech stanoviscích, která přijal na červencovém plenárním zasedání, a v pozičním dokumentu vyjádřil podporu návrhům předloženým Evropskou komisí, včetně revidovaného rozpočtu EU na období 2021–2027, a vyzval k jejich urychlenému schválení.

Evropa potřebuje politickou odvahu Roberta Schumana

Deklarace Roberta Schumana nám i po 70 letech připomíná, že k tomu, abychom mohli uvést věci do pohybu a změnit dějiny, je zapotřebí politické odvahy a vize.

EHSV spouští internetové stránky „Občanská společnost proti pandemii COVID-19“

„Občanská společnost proti pandemii COVID-19“ je novou částí internetových stránek EHSV, jež obsahuje více než 50 příběhů o oživení, solidaritě a praktických krocích během šíření onemocnění COVID-19. Spuštěna byla 2. července 2020 a jejím obsahem jsou iniciativy členů EHSV, jež byly přijaty prostřednictvím jejich místních organizací v členských státech s cílem řešit krizi COVID-19.

Směrnice o strojních zařízeních: EHSV je pro její zlepšení, ne změnu

EHSV přijal na svém červnovém plenárním zasedání informační zprávu týkající se revize směrnice o strojních zařízeních. Členové EHSV uvítali současné úsilí Komise o zlepšení výkonnosti směrnice 2006/42/ES, která je velmi důležitým a úspěšným nástrojem pro evropský průmysl, avšak poukázali na to, že radikální změny směrnice by měly velmi negativní dopad a je třeba se jim vyhnout.

EHSV navrhuje vytvořit v reakci na pandemii COVID-19 zvláštní fond na podporu zemědělství

EHSV vítá nové opatření, které navrhla Evropská komise na podporu zemědělských podniků a malých a středních podniků ze zemědělsko-potravinářského sektoru, které čelí potížím s likviditou, s cílem zaručit jejich přežití během současné krize. EHSV se však domnívá, že by Evropská komise měla k provedení tohoto opatření zřídit zvláštní fond.

Novinky ze skupin

Dopis skupiny Zaměstnavatelé Evropské radě: podniky hrají stěžejní roli v procesu oživení EU po krizi způsobené koronavirem

autor: skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Vzhledem k tomu, že je krajně naléhavé vypořádat se s hospodářskými důsledky koronavirové krize, vybídla skupina Zaměstnavatelé v dopise zaslaném všem evropským hlavám států a předsedům vlád k urychlenému podniknutí ambiciózních kroků. Opatření na podporu oživení a rekonstrukce budou moci přispět k dlouhodobé prosperitě EU a k prosperitě jejích občanů a podniků jedině tehdy, budou-li založena na spolupráci mezi členskými státy.

EU na rozcestí: německé předsednictví a oživení a rekonstrukce Evropy

skupina Zaměstnanci

Německo převzalo předsednictví Rady EU v okamžiku, který je pro Evropu rozhodující, neboť Unie stojí na rozcestí. Čelíme nejbrutálnější krizi v mírovém období za posledních 90 let, s více než sto tisíci úmrtími jen v samotné Evropě a s obrovskými hospodářskými otřesy, nemluvě o nejistotě, která panuje ohledně dalších vln pandemie. Pracovníci ve zdravotnictví, ale také lidé pracující v zásilkových službách, supermarketech a sanitárních službách – tedy v zaměstnáních, která jsou často nejistá a špatně placená – nesli v těžkých měsících omezení volného pohybu osob tíhu úsilí o fungování našich zemí.

Organizace občanské společnosti pomáhají uprchlíkům a migrantům v Evropě

Autor: skupina Různorodá Evropa v EHSV

Skupina Různorodá Evropa v EHSV uspořádala dne 22. června konferenci nazvanou Organizace občanské společnosti pomáhají uprchlíkům a migrantům v Evropě, jež kombinovala účast na dálku s osobní účastí.