Pripravila skupina EESO Raznolikost Evrope

Skupina EESO Raznolikost Evrope je 22. junija organizirala konferenco z naslovom Organizacije civilne družbe pomagajo beguncem in migrantom v Evropi, tako na daljavo kot osebno.

Namen konference je bil predstaviti ključno vlogo organizacij civilne družbe in vsakodnevne izzive, s katerimi se soočajo pri delu z begunci in migranti. Poleg tega je bil namen politično pozornost znova usmeriti v to vprašanje in ponuditi forum za razpravo med civilno družbo in institucijami EU, zlasti z vidika okrevanja in obnove po pandemiji COVID-19.

Na prvi okrogli mizi so sodelovale organizacije civilne družbe iz štirih držav (Grčije, Italije, Češke in Švedske), ki so predstavile svoje praktične izkušnje pri delu z begunci in migranti, ki jim pomagajo, da po prihodu potujejo po Evropi in se vključijo v države članice EU.

Na drugi okrogli mizi sta sodelovala predstavnika Evropske komisije oziroma Evropskega parlamenta Michael Schotter, direktor v GD za migracije in notranje zadeve, ter Erik Marquardt, član Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Zeleni/ESZ). Članica predsedstva Rossella Nicoletti (EUROCITIES) je predstavila Evropski forum za migracije.

Pavel Trantina, podpredsednik skupine Raznolikost Evrope, je povzel razprave na prvi okrogli mizi, pri čemer je izpostavil izzive, s katerimi se organizacije civilne družbe soočajo pri svojem vsakodnevnem delu. Mednje sodijo pomanjkanje spoštovanja do beguncev in organizacij, ki jim pomagajo, neprimerna infrastruktura, nezadostna izobraževalna in psihološka podpora, premalo jasnih smernic držav članic in pretirana birokracija. Med glavnimi ovirami, s katerimi se spopadajo organizacije civilne družbe, so tudi pomanjkanje financiranja in mreže tihotapcev na mejah.

Séamus Boland, novoizvoljeni predsednik skupine Raznolikost Evrope, je konferenco zaključil z opozarjanjem na visoke človeške stroške migrantov, ki poskušajo prispeti v Evropo, ter na pomen socialne kohezije, spoštovanja njihovega dostojanstva in solidarnosti z njimi.

Poudaril je, da bo skupina Raznolikost Evrope nadaljevala svoje delo v zvezi s to temo ter sodelovala z institucijami EU in državami članicami, da bi se obravnavala vprašanja, ki so jih zastavile organizacije civilne družbe, dejavne na tem področju.

Več informacij je na voljo na spletni strani konference. (jk)