Από την Ομάδα «Ευρώπη της πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ

Στις 22 Ιουνίου, η Ομάδα «Ευρώπη της πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που βοηθούν πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρώπη», στην οποία η συμμετοχή ήταν είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως.

Σκοπός της ημερίδας ήταν να καταδείξει την καθοριστική συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Στην ημερίδα επιχειρήθηκε να δοθεί εκ νέου πολιτική έμφαση στο εν λόγω ζήτημα και να υπάρξει ένα δημόσιο βήμα διαλόγου της κοινωνίας πολιτών με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως ως μέρος της προσπάθειας της ΕΕ για ανάκαμψη και ανασυγκρότηση μετά την πανδημία COVID-19.

Στην πρώτη συνεδρία προσκλήθηκαν οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών από τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Τσεχία και Σουηδία) για να παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους από τη βοήθεια που παρέχουν στους αφικνούμενους πρόσφυγες και μετανάστες για να ταξιδεύουν στην Ευρώπη και να ενσωματώνονται στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στη δεύτερη συνεδρία ο κ. Michael Shotter, διευθυντής της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής, και ο κ. Erik Marquardt, μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Πράσινοι/EFA, Γερμανία), εκπροσώπησαν αντιστοίχως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δε μέλος του Προεδρείου της EUROCITIES κ. Rossella Nicoletti εκπροσώπησε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση.

Ο αντιπρόεδρος της Ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας» κ. Pavel Trantina συνόψισε όσα ειπώθηκαν κατά την πρώτη συνεδρία, τονίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις αυτές στο καθημερινό τους έργο. Τέτοια προβλήματα είναι η έλλειψη σεβασμού έναντι των προσφύγων και των οργανώσεων που τους συμπαρίστανται, η ακατάλληλη υποδομή, η ανεπαρκής εκπαιδευτική και ψυχολογική υποστήριξη, οι ασαφείς οδηγίες των κρατών μελών και η γραφειοκρατία. Η έλλειψη χρηματοδότησης και η δράση δικτύων λαθρεμπόρων στα σύνορα συγκαταλέγονται επίσης στα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας» κ. Séamus Boland έκλεισε την ημερίδα υπογραμμίζοντας το υψηλό ανθρώπινο κόστος των μεταναστών που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη, τη σημασία της κοινωνικής συνοχής, του σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους και της επίδειξης αλληλεγγύης προς αυτούς.

Τέλος, ο κ. Boland δήλωσε ότι η Ομάδα του επιθυμεί να συνεχίσει τις σχετικές εργασίες της και να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που επισημαίνονται από τις επιτόπου σχετικές οργανώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ημερίδας. (jk)