Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

22. juunil korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm konverentsi „Kodanikuühiskonna organisatsioonid abistavad pagulasi ja rändajaid Euroopas“, millel osaleti nii kaugühenduse kaudu kui ka füüsiliselt kohal olles.

Ürituse eesmärk oli näidata kodanikuühiskonna organisatsioonide keskset rolli ja igapäevaprobleeme pagulaste ja rändajate abistamisel. Konverentsil püüti ka juhtida taas poliitilist tähelepanu sellele teemale ja anda võimaluse aruteludeks kodanikuühiskonna ja ELi institutsioonide vahel, eelkõige ELi taastamise ja ülesehituse raames COVID-19 kriisi järel.

Esimeses arutlusringis tutvustasid nelja riigi (Kreeka, Itaalia, Tšehhi ja Rootsi) kodanikuühiskonna organisatsioonid oma praktilisi kogemusi pagulaste ja rändajate abistamisel, et nad saaksid saabumise järel reisida läbi Euroopa ja integreeruda ELi liikmesriikidesse.

Teises arutlusringis esindasid Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamenti vastavalt direktor Michael Shotter rände ja siseasjade peadirektoraadist ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liige Erik Marquardt (Rohelised/EVF, Saksamaa). Juhatuse liige Rossella Nicoletti (Eurocities) esindas Euroopa rändefoorumit.

Euroopa mitmekesisuse rühma aseesimees Pavel Trantina võttis esimese arutlusringi teemad kokku, rõhutades kõnealuste organisatsioonide ees seisvaid igapäevaprobleeme, sh austuse puudumine pagulaste ja neid aitavate organisatsioonide vastu, kehv taristu, ebapiisav haridusalane ja psühholoogiline tugi, liikmesriikide poolsete selgete suuniste puudumine ja liigne bürokraatia. Kodanikuühiskonna organisatsioonide ees seisvate takistuste seas nimetati ka rahastamise puudumist ja smugeldajate võrgustike tegevust piiridel.

Euroopa mitmekesisuse rühma ametisseastuv esimees Séamus Boland ütles konverentsi lõppsõna, rõhutades suurt inimohvrite arvu Euroopasse jõuda püüdvate rändajate seas ning seda, kui oluline on sotsiaalne ühtekuuluvus, rändajate väärikuse austamine ja solidaarsus nendega.

Ametisseastuv esimees märkis, et Euroopa mitmekesisuse rühm jätkab oma tööd selles valdkonnas ning teeb koostööd ELi insitutsioonide ja liikmesriikidega, et otsida lahendusi probleemidele, millele selles valdkonnas tegutsevad kodanikuühiskonna oganisatsioonid tähelepanu juhtisid.

Lisateavet leiab konverentsi veebilehelt. (jk)