Af Gruppen Diversitet Europa i EØSU

Den 22. juni afholdt EØSU's Gruppe Diversitet Europa en konference med titlen "Civilsamfundsorganisationer hjælper flygtninge og migranter i Europa" som en kombination af fjerndeltagelse og fysisk tilstedeværelse.

Arrangementet blev afholdt for at illustrere den centrale rolle, som civilsamfundsorganisationerne spiller, og de daglige udfordringer, de står over for i deres indsats for at hjælpe flygtninge og migranter. Konferencen havde desuden til formål at rette nyt politisk fokus på spørgsmålet og udgøre et forum for diskussion mellem civilsamfundet og EU-institutionerne, navnlig som led i EU's genopretning og genopbygning efter covid-19.

I det første panel blev civilsamfundsorganisationer fra fire lande (Grækenland, Italien, Tjekkiet og Sverige) opfordret til at forelægge deres praktiske erfaringer med at hjælpe flygtninge og migranter på deres rejse gennem Europa efter ankomst og med at integrere sig i EU's medlemsstater.

I det andet panel repræsenterede Michael Shotter, direktør i GD for Migration og Indre Anliggender, og Erik Marquardt, medlem af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (Verts/ALE, Tyskland), henholdsvis Kommissionen og Europa-Parlamentet. Præsidiemedlem Rossella Nicoletti (Eurocities) repræsenterede Det Europæiske Migrationsforum.

Pavel Trantina, næstformand for Gruppen Diversitet Europa, opsummerede det første panels diskussioner og fremhævede de udfordringer, som disse organisationer står over for i deres daglige arbejde, blandt andet manglende respekt for flygtninge og de organisationer, der hjælper dem, mangelfuld infrastruktur, utilstrækkelig uddannelsesmæssig og psykologisk støtte, manglende klare retningslinjer fra medlemsstaterne og overdrevent bureaukrati. Manglende finansiering og smuglernetværk ved grænserne var også nogle af de største hindringer for civilsamfundsorganisationerne.

Séamus Boland, tiltrædende formand for Gruppen Diversitet Europa, afsluttede konferencen med at understrege de høje menneskelige omkostninger for migranter, der søger at nå til Europa, og betydningen af social samhørighed, respekt for migranternes værdighed og solidaritet med dem.

Den tiltrædende formand erklærede, at Gruppen Diversitet Europa vil fortsætte sit arbejde vedrørende dette emne og samarbejde med EU-institutionerne og medlemsstaterne om at håndtere de problemer, som de civilsamfundsorganisationer, der er aktive på dette område, har gjort opmærksom på.

For yderligere oplysninger henvises til arrangementets websted. (jk)