Az EGSZB Sokféleség Európája csoportjának cikke

Az EGSZB Sokféleség Európája csoportja június 22-én konferenciát szervezett Az Európába érkezett menekülteket és migránsokat segítő civil társadalmi szervezetek címmel, melyen a résztvevők egy része személyesen volt jelen, mások távolról jelentkeztek be.

A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa a civil társadalmi szervezetek kulcsfontosságú szerepét és azt, hogy a menekülteket és migránsokat segítő mindennapi munkájuk során milyen kihívásokkal szembesülnek. Azt is el kívánta érni, hogy a döntéshozók ismét figyelmet fordítsanak a kérdésre, továbbá fórumot biztosított a civil társadalom és az uniós intézmények között, különösen a Covid19 utáni EU-beli helyreállítás és újjáépítés részeként.

Az első panelbeszélgetésre négy ország (Görögország, Olaszország, Csehország és Svédország) civil szervezeteit hívták meg, hogy számoljanak be arról, milyen tapasztalatokat szereztek az Európába érkezett menekültek és migránsok további utazásának és az uniós tagállamokban való beilleszkedésének segítése során.

A második panelbeszélgetésen az Európai Bizottságot és az Európai Parlamentet Michael Shotter, a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság egyik igazgatója, illetve Erik Marquardt, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagja (Zöldek/Európai Szabad Szövetség, Németország) képviselte. Az Európai Migrációs Fórumot Rossella Nicoletti (EUROCITIES) elnökségi tag képviselte.

Pavel Trantina, a Sokféleség Európája csoport alelnöke az első panelbeszélgetésen elhangzottakat összefoglalva kiemelte, hogy ezek a szervezetek milyen kihívásokkal szembesülnek mindennapi munkájuk során – ilyen például a menekültek és az őket segítő szervezetek iránti tisztelet hiánya, a hiányos infrastruktúra, az, hogy kevés oktatási és pszichológiai támogatást kapnak, és hogy a tagállamok nem adnak egyértelmű iránymutatásokat, a bürokrácia viszont burjánzik. E civil szervezetek munkáját a pénzhiány mellett a határok mentén aktív embercsempész-hálózatok is nagyban akadályozzák.

A konferenciát Séamus Boland, a Sokféleség Európája csoport megválasztott elnöke zárta, hangsúlyozva, hogy a migránsok Európába igyekvése óriási humán áldozatot követel, és felhívta a figyelmet a társadalmi kohéziónak, valamint a migránsok méltóságának és a velük való szolidaritásnak a fontosságára.

Boland kijelentette, hogy a Sokféleség Európája csoport folytatja az ezzel kapcsolatos munkáját, és együttműködik az uniós intézményekkel és a tagállamokkal a területen aktív civil társadalmi szervezetek által felvetett problémák megoldása érdekében.

Bővebb információk a rendezvény weboldalán olvashatók (angol nyelven). (jk)