Pilietinės visuomenės organizacijų pagalba pabėgėliams ir migrantams Europoje

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Birželio 22 d. EESRK grupė „Įvairovė Europa,“ derindama tiesioginį ir nuotolinį dalyvavimą, surengė konferenciją „Pilietinės visuomenės organizacijos padeda pabėgėliams ir migrantams Europoje“.

Renginiu buvo stengiamasi atkreipti dėmesį į labai svarbų pilietinės visuomenės organizacijų atliekamą vaidmenį ir kasdienius iššūkius, su kuriais jos susiduria padėdamos pabėgėliams ir migrantams. Konferencijoje taip pat buvo stengiamasi sugrąžinti problemai politinį dėmesį ir suteikti forumą pilietinės visuomenės ir ES institucijų diskusijoms, ypač atsižvelgiant į ES pastangas atgaivinti ir atkurti ekonomiką po COVID-19 krizės.

Pirmojoje podiumo diskusijoje keturių šalių (Graikijos, Italijos, Čekijos ir Švedijos) pilietinės visuomenės organizacijos buvo paprašytos pasidalyti savo praktine patirtimi padedant atvykusiems pabėgėliams ir migrantams keliauti per Europą ir integruotis ES valstybėse narėse.

Antrojoje podiumo diskusijoje Migracijos ir vidaus reikalų GD direktorius Michael Shotter ir Pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto narys Erik Marquardt (Žalieji / EFA, Vokietija) atitinkamai atstovavo Europos Komisijai ir Europos Parlamentui. Biuro narė Rossella Nicoletti (EUROCITIES) atstovavo Europos migracijos forumui.

Grupės „Įvairovė Europa“ pirmininko pavaduotojas Pavel Trantina apibendrino pirmąją diskusiją, pabrėždamas, kad pilietinės visuomenės organizacijos savo kasdieniame darbe susiduria su iššūkiais, įskaitant pagarbos pabėgėliams ir jiems padedančioms organizacijoms trūkumą, netinkamą infrastruktūrą, nepakankamą švietimo ir psichologinę paramą, aiškių valstybių narių gairių trūkumą ir perteklinę biurokratiją. Finansavimo trūkumas ir prekybos žmonėmis tinklai pasienyje taip pat yra vienos didžiausių pilietinės visuomenės organizacijoms iškylančių kliūčių.

Grupės „Įvairovė Europa“ išrinktasis pirmininkas Séamus Boland užbaigė konferenciją, pabrėždamas, kad mėgindami pasiekti Europą migrantai sumoka didžiulę kainą savo gyvybėmis ir akcentavo, kad labai svarbi yra socialinė sanglauda, pagarba migrantų orumui ir solidarumas su jais.

Išrinktasis pirmininkas pareiškė, kad grupė „Įvairovė Europa“ tęs savo darbą šioje srityje ir bendradarbiaus su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis, kad spręstų šioje srityje veikiančių pilietinės visuomenės organizacijų problemas.

Daugiau informacijos rasite renginio interneto puslapyje. (jk)