Většina národních plánů pro oživení a odolnost je stále teprve v zárodku a „zbývá ještě mnoho práce, než budou mít náležitou úroveň,“ prohlásil v diskusi na na plenárním zasedání EHSV dne 25. března výkonný místopředseda Evropské komise pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis. Jak dále uvedl, klíčovou úlohu při opětovném nastartování ekonomiky EU sehrává obchodní politika.

Diskusi zahájila předsedkyně EHSV Christa Schweng, podle níž EU a její členské státy zareagovaly na krizi pohotově a rázně. Nyní EHSV počítá s rychlým a účinným prováděním nástroje Next Generation EU a Nástroje pro oživení a odolnost.

Zároveň připomněla, že EHSV vyzval k předložení rámce pro správu ekonomických záležitostí, který by usnadnil hospodářské oživení, byl zaměřen na prosperitu a odrážel aktuální ekonomickou realitu v době po krizi. EHSV je připraven jednat o přezkumu správy ekonomických záležitostí a navrhl, že by mohl společně s Komisí uspořádat konferenci všech zúčastněných stran.

Pokud jde o národní plány pro oživení a odolnost, Valdis Dombrovskis vysvětlil, že 23 z 27 zemí již Komisi informovalo o tom, co chtějí do svých plánů zahrnout. „Rychlost je sice důležitá pro to, aby mohly být finanční prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost čerpány co možná nejdříve, ze všeho nejdůležitější je však kvalita.“ Jak dále upozornil, zbývá ještě mnoho práce, než budou mít tyto plány náležitou úroveň, aby mohly být předloženy a schváleny. Poukázal přitom na tři hlavní oblasti, které je zapotřebí dopracovat: auditní a kontrolní systémy, důvěryhodné odhady nákladů a sledování výdajů v oblasti klimatu a digitalizace a dodržování zásady „významně nepoškozovat“.

Jak dodal, provádění těchto plánů musí probíhat v každé fázi za podpory sociálních partnerů a občanské společnosti. Místopředseda Dombrovskis poděkoval EHSV za jeho usnesení o zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů pro oživení a odolnost, které bylo velmi dobře načasováno a v němž tuto otázku náležitě shrnul.

Co se týče mezinárodního obchodu, k základním zásadám Evropské unie musí podle předsedkyně Schweng i nadále patřit mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech a otevřené, spravedlivé, inkluzivní a předvídatelné mezinárodní obchodní prostředí. EHSV je podle jejích slov potěšen, že svým stanoviskem z vlastní iniciativy, jež má být přijato do září, bude moci přispět k analýze, která umožní stanovit osvědčené postupy v této oblasti.

EHSV doufá, že v otázkách obchodu a investic, důstojné práce, sociálních a lidských práv a změny klimatu bude EU schopna podnítit novou spolupráci a větší soudržnost mezi Světovou obchodní organizací (WTO) a dalšími mezinárodními organizacemi, jako je Mezinárodní organizace práce (MOP), uzavřela předsedkyně Schweng.

Valdis Dombrovskis souhlasil s tím, že správnou odpovědí na to, jak podpořit naše oživení a zajistit prosperitu v Evropě, je i nadále obchodovat s našimi globálními partnery. V souvislosti s institucionální reformou WTO pak uvedl, že Komise usiluje o to, aby se z této organizace stalo fórum pro řešení těch nejnaléhavějších problémů dnešního světa, jako je zvládání následků pandemie COVID-19, podpora environmentální a sociální udržitelnosti, aktualizace pravidel upravujících digitální obchod a řešení nekalých obchodních praktik. (na)