Az EGSZB március 25-i plenáris ülésén folytatott vita során az Európai Bizottság emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnöke, Valdis Dombrovskis elmondta, hogy a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek többsége még korai szakaszban van, és hogy „sokat kell még dolgozni ahhoz, hogy a tervek kellőképpen kiforrottak legyenek”. Megjegyezte továbbá, hogy a kereskedelempolitikának kulcsszerepet kell betöltenie az uniós gazdaság helyreállításában.

A vitát az EGSZB elnöke, Christa Schweng nyitotta meg, aki elmondta, hogy az EU és tagállamai gyorsan és energikusan reagáltak a válságra, valamint hogy az EGSZB most a Next Generation EU és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz gyors és hatékony végrehajtására számít.

Utalt arra is, hogy az EGSZB egy olyan gazdasági kormányzási keretet szorgalmaz, amely elősegíti a gazdasági helyreállítást, a jólétre összpontosít és a jelenlegi, válság utáni gazdasági helyzetet tükrözi. Az EGSZB kész megvitatni a gazdasági kormányzás felülvizsgálatát, és javasolja, hogy az EGSZB és az Európai Bizottság közösen szervezzen egy konferenciát az érdekelt felek számára.

A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek kapcsán Valdis Dombrovskis elmondta, hogy az Európai Bizottság a 27 ország közül 23-tól kapott tájékoztatást a tervezett intézkedéseikről. „Bár a gyorsaság fontos ahhoz, hogy helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre irányuló források a lehető leghamarabb megérkezzenek, ami minden másnál fontosabb, az a minőség.” Figyelmeztetett arra, hogy még mindig sokat kell tenni ahhoz, hogy a tervek benyújtásra készek és jóváhagyásra alkalmasak legyenek. Három fő területet emelt ki, amelyen még sokat kell dolgozni: ellenőrzési rendszerek; hiteles költségbecslések, valamint az éghajlatváltozással és a digitális gazdasággal kapcsolatos kiadások nyomon követése; továbbá a jelentős károkozás elkerülését célzó elv betartása.

Hangsúlyozta azt is, hogy a tervek végrehajtását minden szakaszban a szociális partnerek és a civil társadalom támogatásának kell kísérnie. Köszönetet mondott az EGSZB-nek azért, hogy „A szervezett civil társadalom bevonása a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekbe” című állásfoglalásával aktuális és releváns áttekintést készített a helyzetről.

A nemzetközi kereskedelmet illetően Christa Schweng kijelentette, hogy az Európai Uniónak vezérelvként továbbra is egy szabályalapú, multilaterális kereskedelmi rendszerre, valamint egy nyílt, méltányos, inkluzív és kiszámítható nemzetközi kereskedelmi környezet megteremtésére kell törekednie. Az EGSZB örömmel hozzájárul az elemzéshez, és egy szeptemberben elfogadandó saját kezdeményezésű véleményben gyűjti majd össze az e téren folytatott legjobb gyakorlatokat.

Végül pedig Christa Schweng elmondta, hogy az EGSZB reméli, hogy az EU új együttműködést és nagyobb összhangot fog inspirálni a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) és más nemzetközi szervezetek, például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) között a kereskedelem és a beruházások, a tisztességes munka, a szociális és emberi jogok, valamint az éghajlatváltozás területén.

Valdis Dombrovskis egyetértett azzal, hogy a helyreállítást és az európai jólétet leginkább azzal tudjuk támogatni, ha fenntartjuk a kereskedelmet globális partnereinkkel. A WTO intézményi reformját illetően elmondta, hogy az Európai Bizottság célja, hogy a WTO olyan fórummá alakuljon át, amely a mai világ legsürgetőbb problémáival foglalkozik – ilyen például a Covid19 hatásainak kezelése, a környezeti és társadalmi fenntarthatóság támogatása, a digitális kereskedelemre vonatkozó szabályok aktualizálása és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kezelése. (na)