Dostupné jazyky:

Úvodník

Nadešla naše chvíle!

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

9. května bude u příležitosti letošních oslav Dne Evropy zahájena tolik očekávaná konference o budoucnosti Evropy. Jde o jedinečnou příležitost nejenom navázat široce pojatou diskusi o tom, jakým směrem by se EU měla vyvíjet, ale také znovu do evropského projektu aktivně zapojit občany, ať už na celostátní, regionální či místní úrovni. Nenechte si prosím tuto příležitost ujít.

Poznamenejte si

7. května 2021, Porto

sociální summit

9. května 2021

Den Evropy 2021 a oficiální zahájení konference o budoucnosti Evropy

9.–10. června 2021, Brusel

plenární zasedání EHSV

„Otázka pro...“

Otázka pro…

V naší rubrice „Otázka pro…“ se pokaždé obracíme na některého z předsedů sekcí EHSV, aby se vyjádřil k aktuálnímu tématu, které považujeme za obzvláště důležité.

V dubnovém vydání jsme požádali Pietra Francesca De Lotto, předsedu Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI), aby se se čtenáři EHSV info podělil o svůj pohled na průmyslovou transformaci a pravidla uplatňovaná v rámci Zelené dohody pro Evropu.

 

Prostřednictvím ekologické a digitální transformace lze posílit odolnost, konkurenceschopnost a sociální spravedlnost

Otázka EHSV info: Jak a dokdy lze dosáhnout přechodu na ekologičtější a ve větší míře oběhový a digitální průmysl a splnit cíle Zelené dohody Evropské komise? A jakou roli hrají v tomto procesu suroviny?

Pietro Francesco De Lotto, předseda CCMI: Ať již mluvíme o čtvrté, páté, nebo dokonce o šesté průmyslové revoluci, často se rozběhne veřejná diskuse. Přestože se názory na tuto otázku různí, je jisté, že jsme svědky zásadní revoluce v našem průmyslu, která zahrnuje dvojí výzvu: přechod k ekologičtějšímu a více oběhovému modelu a digitální transformaci. Hnací silou této revoluce je několik faktorů: veřejné mínění, citlivost spotřebitelů, usilování o globální konkurenceschopnost, potřeba přizpůsobit práci novým modelům a další faktory.

Naším hostem je tentokrát ...

Vzácný host

Každý měsíc v této rubrice představujeme vzácného hosta – známou osobnost, která se s námi podělí o svůj pohled na aktuální události, aby nám tak poskytla nové podněty k zamyšlení, rozšířila naše obzory, inspirovala nás a zbystřila naše vnímání dnešního světa. V tomto dubnovém vydání s potěšením vítáme Aurélie Vauthrin-Ledent, herečku, spisovatelku a režisérku, která nám přiblíží svoji výzvu k záchraně kultury jako nedílné součásti našich životů.

Aurélie Vauthrin-Ledent: Ovšemže je kultura nezbytná!

Co jsem na světě, a je tomu od 28. března 1981 už 40 let, nikdy jsem neslyšela spojovat výraz „nezbytný“ či spíše „nezbytná“ tak často se slovem „kultura“ jako v tomto období zdravotní a potažmo ekonomické krize. Je nabíledni, že mnohá naše paradigmata doznají změn. Musíme a budeme muset nově a důkladně promyslet řadu témat ze všech sfér společnosti.

Novinky z EHSV

„Členské státy usilovně připravují své národní plány, k jejich dokončení však zbývá ještě mnoho práce.“

Většina národních plánů pro oživení a odolnost je stále teprve v zárodku a „zbývá ještě mnoho práce, než budou mít náležitou úroveň,“ prohlásil v diskusi na na plenárním zasedání EHSV dne 25. března výkonný místopředseda Evropské komise pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis. Jak dále uvedl, klíčovou úlohu při opětovném nastartování ekonomiky EU sehrává obchodní politika.

#YEYS2021: Mladí Evropané se chtějí poprat se změnou klimatu

Středoškolští studenti z celé Evropy předali výkonnému místopředsedovi Evropské komise Fransi Timmermansovi konkrétní návrhy opatření v oblasti klimatu. Ty jsou výsledkem virtuálního summitu mládeže věnovaného klimatu, který ve dnech 18. a 19. března 2021 uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor.

Chceme-li zastavit změnu klimatu, musíme změnit systém, zaznělo na akci EHSV

EHSV uspořádal dne 20. března virtuální konferenci na téma Navrhujeme systémovou změnu (Designing Systemic Change). Ta byla součástí doprovodného programu k akci Vaše Evropa, váš názor (YEYS) a zúčastnilo se jí několik expertů, aktivistů a influencerů, kteří se podělili o své vědomosti a odborné znalosti týkající se opatření v oblasti klimatu z hlediska systémové změny.

Konference o budoucnosti Evropy plně uznává zásadní úlohu EHSV

Evropský hospodářský a sociální výbor byl vyzván, aby se zapojil do činnosti hlavního orgánu konference, která má vytyčit budoucí směřování EU.

EHSV se zaměřil na výzvy spojené s prací z domova

Poté, co byla v důsledku pandemie COVID-19 zavedena první omezení volného pohybu osob, v EU prudce vzrostl počet pracovníků pracujících na dálku z 5 na 40 %. O rok později, kdy se zdá, že práce z domova bude využívána i do budoucna, je stále obtížné náležitě posoudit její dopad na zaměstnavatele, zaměstnance a společnost jako celek. EHSV poukazuje na to, že chceme-li využít přínosů této formy práce a zmírnit rizika, jež jsou s ní spojená, je zapotřebí provést další výzkum a stanovit dlouhodobou perspektivu.

Politiky v oblasti zdravotního postižení: Je nejvyšší čas zvýšit úsilí EU

EHSV uspořádal 24. března diskusi s komisařkou EU pro rovnost Helenou Dalli, jejímž předmětem byla nová Strategie práv osob se zdravotním postižením, kterou nedávno zveřejnila Evropská komise.

Evropský rok železnice 2021 – dokonalá příležitost transformovat železniční dopravu v EU

V železniční dopravě sice za 25 let liberalizace nastal výrazný posun z hlediska otevírání trhů a technické harmonizace, přesto je nezbytné učinit ještě další kroky na politické, regulační a kulturní úrovni. Tak zní hlavní závěr stanoviska Jednotný evropský železniční prostor, které EHSV přijal na svém březnovém plenárním zasedání.

Transformace energetiky – EU musí zrychlit

Pokud chceme splnit cíle EU v oblasti energetiky a klimatu do roku 2050, je třeba výrazně zvýšit tempo realizace energetické unie. Mohlo by však být nebezpečné přehlížet při tom sociální a hospodářskou situaci v jednotlivých členských státech, uvádí EHSV v nedávném stanovisku.

Nová strategie Komise pro řešení úvěrů se selháním není v době koronavirové pandemie vhodná

EHSV vítá nový akční plán Komise pro úvěry se selháním, domnívá se však, že tento plán postrádá nové návrhy vhodné pro dobu poznamenanou onemocněním COVID-19, přičemž ponechává Evropu čelit mimořádné době pomocí pravidel navržených pro dobu běžnou.

EHSV navrhuje opatření na podporu investic do těžby a recyklace kritických surovin

Evropský hospodářský a sociální výbor přijal na svém březnovém plenárním zasedání stanovisko, v němž navrhuje podporovat investice do průzkumu a těžby kritických surovin a využívání druhotných surovin z odpadu, protože je to nezbytné pro ekologickou transformaci v EU.

EHSV požaduje přesnější a harmonizovanější podmínky pro udržitelnější životní cyklus baterií v EU

EHSV na svém březnovém plenárním zasedání přijal stanovisko, v němž požaduje, aby byly za účelem provádění nového nařízení o bateriích vymezeny přesnější a operativní mechanismy a nástroje pro správu, a to se zapojením všech zúčastněných stran. EHSV se domnívá, že by to mohlo přispět k vytvoření unijního rámce, který by pokrýval celý životní cyklus baterií v EU.

EHSV oceňuje, že se má Evropský výzkumný prostor stát skutečnou novou dohodu pro výzkum a inovace v Evropě

Evropská komise je odhodlána prostřednictvím nového plánu zabránit tomu, aby EU dále zaostávala za USA a Asií v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, patentů a výrobků a služeb špičkové technologické úrovně. O tom pojednává stanovisko, které EHSV přijal na březnovém plenárním zasedání.

Budoucnost Evropy bude záviset na našem přístupu k venkovským oblastem

Musíme dosáhnout toho, aby byly venkovské oblasti přitažlivější pro mladé lidi a podniky. To by zlepšilo kvalitu života všech evropských občanů, kteří by si tak mohli vybrat, kde chtějí žít a pracovat. Tak zní jeden z hlavních závěrů diskuse s názvem Směrem ke komplexní strategii udržitelného rozvoje venkova a měst, která se konala v EHSV dne 8. března.

Je nejvyšší čas, aby se Unie rovnosti stala skutečností

K zajištění účinného provádění akčního plánu EU proti rasismu a k odhalování rasismu a etnické diskriminace, které se během pandemie COVID-19 v Evropě zhoršily, je zapotřebí shromažďovat přesné údaje a zavést v členských státech vhodné politiky.

Západní Balkán – chybějící díl evropské skládačky

Na březnovém plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhla diskuse o aktuálním stavu jednání o přistoupení partnerských zemí západního Balkánu, které se zúčastnil komisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi. Členové EHSV v této souvislosti upozornili, že integrace těchto zemí do EU podle nich představuje geostrategickou investici, která posílí mír a hospodářský růst.

Co pro Vás může EHSV udělat – NOVÉ VYDÁNÍ

Nové vydání této publikace podává stručnou a aktuální prezentaci Evropského hospodářského a sociálního výboru jako jedinečného fóra pro konzultace, dialog a hledání shody mezi zástupci ze všech možných odvětví organizované občanské společnosti, včetně zaměstnavatelů, odborových svazů a skupin, jako jsou profesní a komunitní sdružení, mládežnické organizace, ženské skupiny, spotřebitelé, aktivisté v oblasti životního prostředí a mnoho dalších.

Hasta luego, hombre!

David Gippini Fournier k 1. květnu 2021 odchází. Milý Davide, Tví kolegové z Tiskového oddělení by Ti rádi poděkovali za to, že se jim s Tebou vždy dobře pracovalo, za to, že jsi své úkoly plnil ve velkém stylu, za velkomyslnost, kterou jsi projevoval jak ve svých osobních, tak i v profesních vztazích, a za Tvůj smysl pro diplomacii.

Isabel Caño Aguilar, bývalá místopředsedkyně pro komunikaci (2018–2020): „Tiskový mluvčí s galicijským smyslem pro humor“

S Davidem Gippinim jsem pracovně strávila mnoho času. Konkrétně jsme společně připravili řadu rozhovorů pro tisk. Když jsem se s ním v roce 2018 seznámila, působil na mě jako vážný člověk. Jeho příspěvky byly vždy výstižné a velmi dobře zpracované a měl velmi pohotový úsudek.

Novinky ze skupin

Udržitelné hospodářské oživení je jediný způsob, jak posílit sociální Evropu

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Před sociálním summitem v Portu, který se bude konat příští měsíc, se členové skupiny Zaměstnavatelé setkali s komisařem pro pracovní místa a sociální práva Nicolasem Schmitem. Předseda skupiny Zaměstnavatelé Stefano Mallia během upřímné a otevřené diskuse zdůraznil, že je nutné urychleně oživit hospodářství. K tomu dojde pouze tehdy, pokud zajistíme vhodné podnikatelské prostředí pro podniky, aby mohly být konkurenceschopné, vytvářet pracovní místa, a zaručit tak dobré životní podmínky ve společnosti.

 

Přiměřené minimální mzdy jsou klíčovým prvkem sociální soudržnosti

skupina Zaměstnanci v EHSV

Přiměřené minimální mzdy jsou klíčovým prvkem sociální soudržnosti a boje proti chudobě pracujících a nerovnosti. Mnoho lidí v Evropě však pracuje za velmi tvrdých podmínek, zejména pracovníci s nejistým zaměstnáním. Přestože je v některých zemích kolektivní vyjednávání dostatečně silné, aby zajistilo dobré pracovní podmínky, není tomu tak všude.

Hnací silou změn ve společnosti a ekonomice po pandemii COVID-19 musí být organizace občanské společnosti

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Na nedávné konferenci skupiny Různorodá Evropa vyzvali zástupci občanské společnosti své organizace k tomu, aby sdělily politickým činitelům, jakou společnost chtějí vytvořit a v jaké společnosti chtějí žít.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Den Evropy 2021

EHSV zpravidla oslavuje Den Evropy tak, že otevírá dveře veřejnosti. Letos z důvodu krize COVID-19 zveme obyvatele celé Evropy i jiných částí světa, aby tuto instituci zastupující občanskou společnost navštívili v bezpečném virtuálním prostředí.