„Statele membre depun eforturi susținute, dar mai sunt multe de făcut până la finalizarea planurilor naționale”.

În cadrul unei dezbateri în sesiunea plenară a CESE din 25 martie, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru o economie în serviciul cetățenilor, dl Valdis Dombrovskis, a declarat că majoritatea planurilor naționale de redresare și reziliență se află încă într-un stadiu incipient și că „mai sunt multe de făcut înainte ca planurile să devină suficient de mature”. El a observat, de asemenea, că politica comercială are un rol esențial de jucat în relansarea economiei UE.

Președinta CESE, dna Christa Schweng, a deschis dezbaterea afirmând că UE și statele sale membre au reacționat prompt și energic la criză și că, în prezent, CESE se bazează pe punerea în aplicare rapidă și eficientă a instrumentului NextGenerationEU și a Mecanismului de redresare și reziliență.

De asemenea, ea a făcut referire la solicitarea CESE privind un cadru de guvernanță economică care să faciliteze redresarea economică, să fie orientat spre prosperitate și să reflecte realitatea economică actuală, de după criză. CESE a fost pregătit să discute revizuirea guvernanței economice și a sugerat lansarea unei conferințe a părților interesate, care să fie găzduită în comun de CESE și de Comisie.

În ceea ce privește programele naționale de redresare și reziliență, dl Dombrovskis a explicat că Comisia a primit informații din partea a 23 dintre cele 27 de state membre cu privire la ceea ce intenționează acestea să includă în ele. „Cu toate acestea, deși rapiditatea este importantă pentru ca fondurile Mecanismului de redresare și reziliență să poată circula cât mai curând posibil, calitatea contează mai mult decât orice”. El a avertizat că rămân încă multe de făcut înainte ca planurile să fie suficient de mature pentru a fi prezentate și aprobate. Dl Dombrovskis a semnalat că există trei domenii principale în care trebuie încă să se acționeze: sistemele de audit și control; estimările credibile ale costurilor și urmărirea cheltuielilor în domeniile climei și al digitalizării; respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”.

El a adăugat că punerea în aplicare a planurilor trebuie să fie însoțită de sprijinul partenerilor sociali și al societății civile în fiecare etapă. Dl Dombrovskis a mulțumit CESE pentru realizarea unui bilanț oportun și relevant prin rezoluția sa referitoare la implicarea societății civile în planurile de redresare și reziliență.

În ceea ce privește comerțul internațional, dna Schweng a afirmat că un sistem comercial multilateral bazat pe reguli, precum și un mediu comercial internațional deschis, echitabil, favorabil incluziunii și previzibil trebuie să rămână principiile directoare ale Uniunii Europene. CESE așteaptă cu interes să contribuie la analiză, care va identifica cele mai bune practici în acest domeniu într-un aviz din proprie inițiativă ce urmează a fi adoptat până în luna septembrie.

În cele din urmă, dna Schweng a declarat că CESE speră că UE va putea inspira o nouă cooperare și o mai mare coerență între Organizația Mondială a Comerțului (OMC) și alte organizații internaționale, cum ar fi Organizația Internațională a Muncii (OIM), în ceea ce privește comerțul și investițiile, munca decentă, drepturile sociale și ale omului și schimbările climatice.

Dl Dombrovskis s-a declarat de acord cu faptul că răspunsul corect cu privire la modul de sprijinire a redresării noastre și de asigurare a prosperității Europei este menținerea schimburilor comerciale cu partenerii noștri mondiali. În ceea ce privește reforma instituțională a OMC, acesta a afirmat că obiectivul Comisiei este de a reforma organizația ca forum de abordare a celor mai presante probleme din lumea de astăzi, cum ar fi combaterea impactului COVID-19, sprijinirea durabilității sociale și de mediu, actualizarea normelor privind comerțul digital și combaterea practicilor comerciale neloiale. (na)