V razpravi na plenarnem zasedanju EESO 25. marca je izvršni podpredsednik Evropske komisije za gospodarstvo za ljudi Valdis Dombrovskis dejal, da je večina nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost še vedno v zgodnji fazi in da bo „treba narediti še veliko, preden bodo načrti dovolj zreli“. Opozoril je tudi, da ima trgovinska politika ključno vlogo pri ponovnem zagonu gospodarstva EU.

Predsednica EESO Christa Schweng je odprla razpravo rekoč, da so se EU in njene države članice na krizo odzvale hitro in energično in da EESO zdaj računa na hitro in učinkovito izvajanje Instrumenta Evropske unije za okrevanje ter mehanizma za okrevanje in odpornost.

Omenila je tudi poziv EESO za oblikovanje okvira ekonomskega upravljanja, ki bi olajšal gospodarsko okrevanje, bil usmerjen v blaginjo in odražal trenutno gospodarsko realnost po krizi. EESO je pripravljen razpravljati o pregledu upravljanja in predlaga, da bi skupaj s Komisijo organiziral in gostil konferenco deležnikov.

V zvezi z nacionalnimi načrti za okrevanje in odpornost je g. Dombrovskis pojasnil, da je Komisija od 23 od 27 držav že dobila informacije o tem, kaj naj bi vključevali. „Čeprav je hitrost pomembna za čimprejšnji dotok sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, je pomembna predvsem kakovost.“ Opozoril je, da bo treba še veliko narediti, preden bodo načrti dovolj zreli za predložitev in odobritev. Izpostavil je tri glavna področja, na katerih bo treba še delati, ta so: sistemi za revizijo in preverjanje; verodostojne ocene stroškov ter spremljanje porabe za podnebne in digitalne tehnologije; in spoštovanje načela, da se ne škoduje bistveno.

Dodal je še, da morajo socialni partnerji in civilna družba v vseh fazah podpirati izvajanje teh načrtov. Zahvalil se je EESO za pravočasno izvedbo ustreznega posvetovanja z deležniki in pripravo resolucije o vključevanju organizirane civilne družbe v nacionalne načrte za okrevanje in odpornost.

V zvezi z mednarodno trgovino je ga. Schweng dejala, da morata večstranski trgovinski sistem, ki temelji na pravilih, ter odprto, pošteno, vključujoče in predvidljivo mednarodno trgovinsko okolje ostati vodilno načelo Evropske unije. EESO se veseli, da bo z mnenjem na lastno pobudo, ki bo sprejeto septembra, prispeval k analizi, ki bo opredelila najboljšo prakso na tem področju.

Ga. Schweng je na koncu še dejala, da EESO upa, da bo EU lahko navdihnila novo sodelovanje in več usklajenosti med Svetovno trgovinsko organizacijo (STO) in drugimi mednarodnimi organizacijami, kot je Mednarodna organizacija dela (MOD), glede trgovine in naložb, dostojnega dela, družbenih in človekovih pravic ter podnebnih sprememb.

G. Dombrovskis se je strinjal, da je pravi odgovor na vprašanje, kako podpreti okrevanje in zagotoviti blaginjo Evrope, nadaljevanje trgovanja s partnerji po svetu. V zvezi z institucionalno reformo STO je dejal, da je cilj Komisije preoblikovati STO v forum za reševanje najbolj perečih problemov današnjega sveta, kot so spopadanje s posledicami COVID-19, podpiranje okoljske in socialne trajnosti, posodobitev pravil za digitalno trgovino in obravnavanje nepoštenih trgovinskih praks. (na)