Evropská komise je odhodlána prostřednictvím nového plánu zabránit tomu, aby EU dále zaostávala za USA a Asií v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, patentů a výrobků a služeb špičkové technologické úrovně. O tom pojednává stanovisko, které EHSV přijal na březnovém plenárním zasedání.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) poukazuje na to, že hlavní výhodou navrhovaného nového Evropského výzkumného prostoru (EVP) je, že se zaměřuje na rychlé přenášení výsledků v oblasti výzkumu a vývoje do udržitelného podnikání a udržitelných pracovních míst.

Zpravodaj Paul Rübig uvedl: „Je naprosto nezbytné, aby nový EVP nebyl v podstatě stejný. Tato nová dohoda podpoří vliv výzkumu a inovací v době, kdy budou mít inovace rozhodující význam nejen pro hospodářství Evropy postižené koronavirovou pandemií, ale také pro přežití celé planety.

Pokud jde o přenos výsledků výzkumu a vývoje do inovativních výrobků a služeb, výzkum v Evropě je pomalejší než v USA a v Asii. Evropa zaostává za Asií z hlediska výkonnosti v oblasti patentů (Asie podala v roce 2019 65 % přihlášených celosvětových patentů, přičemž Evropa pouze 11,3 %), a zejména v digitálních službách a tzv. průlomových inovacích v oblasti technologií, tj. co se týče nových produktů inspirovaných výzkumem a vývojem v oblasti nových technologií. Obecněji lze říci, že Asie, zejména Čína a Korea, během posledních 20 let výrazně zlepšila svou výkonnost v oblasti výzkumu, technologií a inovací. Nový EVP by měl prostřednictvím investic a větší mobility pomoci Evropě tento náskok dohnat.

EHSV podporuje plán Komise, avšak poukazuje na pět klíčových sektorů, které se nedostaly na seznam strategických technologií, ačkoli jsou pro prosperitu v Evropě zásadně důležité:

  • digitální obchodní modely,
  • technologie výroby zboží a potravin,
  • klinický výzkum, farmaceutické odvětví a odvětví biotechnologií,
  • kosmické technologie,
  • pitná voda a kanalizace.

Dalším důležitým bodem, na nějž se EHSV ve stanovisku zaměřuje, je nezbytnost rovnováhy mezi excelencí a rychlostí při přenosu výsledků v oblasti výzkumu a vývoje do inovativních výrobků a služeb. Rychlost má zásadní význam pro podnikání a vědci zase usilují o excelenci, přičemž požadují více času a finančních prostředků na vývoj a výzkum. Politika Komise v oblasti výzkumu, technologií a inovací by měla zohlednit oba tyto požadavky. (dm)