EKES chwali reformę europejskiej przestrzeni badawczej jako Nowy Ład dla badań naukowych i innowacji w Europie

Nowy plan Komisji Europejskiej świadczy o jej determinacji, by nie dopuścić do dalszej utraty pozycji Europy w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi i Azją zarówno pod względem badań podstawowych, jak i stosowanych, patentów i zaawansowanych technologicznie produktów i usług – stwierdza EKES w sprawozdaniu przyjętym na marcowej sesji plenarnej.

Główną zaletą zaproponowanej nowej europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) jest skupienie się na szybkim wdrażaniu wyników badań naukowych i innowacji w zrównoważoną działalność gospodarczą i trwałe miejsca pracy – podkreśla Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES).

Absolutnie konieczne jest, aby nowa EPB nie była tylko większą ilością tego samego – powiedział sprawozdawca Paul Rübig. Ten Nowy Ład zwiększy oddziaływanie badań naukowych i innowacji w przełomowym momencie nie tylko dla europejskiej gospodarki osłabionej pandemią, ale też dla przetrwania naszej planety.

W Europie wyniki badań i rozwoju wolniej znajdują przełożenie na innowacyjne produkty i usługi niż ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych i w Azji. Europa pozostaje w tyle za Azją pod względem patentów (w skali globalnej Azja złożyła 65% zgłoszeń patentowych w 2019 r., podczas gdy Europa złożyła ich tylko 11,3%). Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw usług cyfrowych i „technology-push innovations”, czyli nowych produktów napędzanych badaniami i rozwojem w dziedzinie nowych technologii. Ogólnie Azja, zwłaszcza Chiny i Korea, w ciągu ostatnich 20 lat znacznie poprawiły swoje wyniki w zakresie badań naukowych i innowacji. Odnowienie europejskiej przestrzeni badawczej powinno pomóc Europie nadrobić zaległości poprzez inwestycje i zwiększoną mobilność.

EKES popiera projekt Komisji, lecz jednocześnie zwraca uwagę napięć kluczowych sektorów, które pominięto w wykazie strategicznych technologii, a które są niezbędne dla dobrobytu Europy:

  • cyfrowe modele biznesowe;
  • technologie produkcji towarów i żywności;
  • badania kliniczne oraz przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny;
  • technologie kosmiczne;
  • dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych.

Kolejnym ważnym punktem jest, zdaniem EKES-u, konieczność wyważenia doskonałości i szybkości w przekładaniu wyników badań i rozwoju na innowacyjne produkty i usługi. O ile naukowcy dążą do doskonałości i zawsze chcą więcej czasu i pieniędzy na badania i innowacje, o tyle w biznesie kluczowe znaczenie ma szybkość. Polityka Komisji dotycząca badań naukowych i innowacji powinna pogodzić jedno z drugim. (dm)