CESE salută revizuirea Spațiului european de cercetare, un adevărat nou acord pentru cercetarea și inovarea europeană

Cu noul plan, Comisia Europeană arată că este hotărâtă să ajute Europa să nu mai piardă teren în fața SUA și a Asiei în ce privește atât cercetarea de bază, cât și cea aplicată, brevetele și produsele și serviciile de înaltă tehnologie, afirmă CESE într-un raport adoptat în sesiunea plenară din martie.

Punctul forte al noului Spațiu European de Cercetare propus (SEC) este concentrarea pe transformarea rapidă a rezultatelor cercetării și dezvoltării în întreprinderi și locuri de muncă durabile, subliniază Comitetul Economic și Social European (CESE).

„Este absolut necesar ca noul Spațiu european de cercetare să nu fie doar o variantă îmbunătățită”, spune raportorul avizului, Paul Rübig. „Acest nou acord va spori impactul cercetării și al dezvoltării într-un moment în care inovarea va fi decisivă, nu numai pentru economia Europei, afectată de pandemia de COVID-19, ci și pentru supraviețuirea planetei.”

Cercetarea în Europa a fost mai lentă decât în SUA și în Asia în ceea ce privește transformarea rezultatelor cercetării și dezvoltării în produse și servicii inovatoare. Europa este în urma Asiei în ceea ce privește brevetarea (la nivel mondial, în 2019, Asia a depus 65 % din cererile de brevetare, iar Europa doar 11,3 %), în special în întreprinderile din domeniul serviciilor digitale și inovațiile stimulate de evoluțiile tehnologice, adică noi produse bazate pe cercetare și dezvoltare în domeniul noilor tehnologii. La un nivel mai general, Asia, în special China și Coreea, și-a îmbunătățit considerabil performanțele în domeniul cercetării, tehnologiei și inovării în ultimii 20 ani. Noul Spațiu european de cercetare ar trebui să ajute Europa să-și recupereze întârzierea prin investiții și mobilitate sporită.

Deși susține planul Comisiei, CESE subliniază cinci sectoare cheie care au fost lăsate în afara listei sale de tehnologii strategice, dar sunt vitale pentru prosperitatea Europei:

  • modele de întreprinderi digitale;
  • tehnologii de fabricare a bunurilor și produselor alimentare;
  • cercetarea clinică și sectorul farmaceutic și biotehnologic;
  • tehnologii spațiale;
  • apă curată și canalizare.

Un alt punct cheie pe care CESE îl menționează în avizul său este necesitatea de a echilibra excelența cu rapiditatea în transferarea rezultatelor cercetării și dezvoltării în produse și servicii inovatoare. În întreprinderi, viteza este esențială, în timp ce oamenii de știință aspiră către excelență și cer mai mult timp și resurse financiare suplimentare pentru cercetare și inovare. Politica Comisiei în domeniul cercetării, tehnologiei și inovării ar trebui să concilieze aceste două tendințe. (dm)