Met de nieuwe blauwdruk laat de Europese Commissie zien dat zij vastbesloten is om te voorkomen dat Europa het onderspit delft tegen de VS en Azië, zowel op het gebied van fundamenteel als toegepast onderzoek, octrooien en geavanceerde producten en diensten, aldus het EESC in een advies dat tijdens de zitting van maart is goedgekeurd.

Het belangrijkste sterke punt van de voorgestelde nieuwe Europese onderzoeksruimte (EOR) is de aandacht voor O&I-resultaten die snel om te zetten zijn in duurzame activiteiten en duurzame banen, benadrukt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC).

“De nieuwe EOR mag absoluut niet meer van hetzelfde zijn,” zegt Paul Rübig, rapporteur voor het advies. “Deze New Deal zal het effect van O&I versterken in een tijd waarin innovatie doorslaggevend zal zijn, niet alleen voor de door COVID-19 geteisterde economie van Europa, maar ook voor het overleven van de planeet.”

In het onderzoek in Europa worden O&O-resultaten langzamer in innovatieve producten en diensten vertaald dan in de VS en Azië. Europa loopt achter op Azië wat octrooien betreft (in 2019 kwam 65 % van de wereldwijde octrooiaanvragen uit Azië, slechts 11,3 % uit Europa) en met name op het gebied van bedrijven die digitale diensten verlenen en “technologiegedreven innovaties”, d.w.z. nieuwe producten op basis van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nieuwe technologie. Meer in het algemeen heeft Azië, met name China en Korea, zijn prestaties op het gebied van onderzoek, technologie en innovatie (OTI) de afgelopen 20 jaar enorm verbeterd. De nieuwe EOR moet Europa helpen zijn achterstand in te lopen door middel van investeringen en meer mobiliteit.

Hoewel het EESC de blauwdruk van de Commissie steunt, wijst het op vijf sleutelsectoren die niet op de lijst van strategische technologieën staan, maar wel van vitaal belang zijn voor de welvaart van Europa:

  • digitale bedrijfsmodellen;
  • technologieën voor de productie van goederen en levensmiddelen;
  • klinisch onderzoek en de farmaceutische en biotechnologische sector;
  • ruimtevaarttechnologieën;
  • schoon water en sanitaire voorzieningen.

Een ander belangrijk aspect dat het EESC in zijn advies naar voren brengt, is de noodzaak om uitmuntendheid te paren aan snelheid bij het omzetten van O&O-resultaten in innovatieve producten en diensten. In het bedrijfsleven is snelheid cruciaal, terwijl wetenschappers streven naar uitmuntendheid en meer tijd en geld vragen voor O&I. Het OTI-beleid van de Commissie moet beide op elkaar aan laten sluiten. (dm)