Uudella suunnitelmallaan Euroopan komissio osoittaa, että se on päättänyt pysäyttää Euroopan jäämisen Yhdysvaltojen ja Aasian vauhdista niin perustutkimuksen kuin soveltavan tutkimuksen, patenttien ja huipputeknologian tuotteiden ja palvelujen alalla, todetaan maaliskuun täysistunnossa annetussa ETSK:n lausunnossa.

Ehdotetun uuden eurooppalaisen tutkimusalueen olennainen vahvuus on se, että siinä keskitytään tutkimuksen ja innovoinnin tulosten muuntamiseen nopeasti kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi liiketoiminnaksi ja pysyviksi työpaikoiksi, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) painottaa.

”On ehdottoman välttämätöntä, ettei uusi eurooppalainen tutkimusalue tarjoa ainoastaan ’enemmän sitä samaa kuin ennenkin’”, sanoi lausunnon esittelijä Paul Rübig. ”Tällä uudella ohjelmalla edistetään tutkimuksen ja innovoinnin vaikutusta aikana, jolloin innovointi on ratkaisevassa asemassa paitsi covid-19-kriisin koetteleman EU:n talouden myös maapallon elinkelpoisuuden kannalta.”

Eurooppalainen tutkimustoiminta on ollut Yhdysvalloissa ja Aasiassa tehtävää tutkimusta hitaampaa muuntamaan tutkimus- ja kehitystyön tulokset innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Eurooppa on Aasiaa jäljessä patenttien osalta (Aasian osuus maailman kaikista patenttihakemuksista vuonna 2019 oli 65 prosenttia ja Euroopan vain 11,3 prosenttia) ja erityisesti digitaalipalvelujen ja teknologialähtöisten innovaatioiden alalla eli uuden teknologian tutkimukseen ja kehittämiseen perustuvien uudenlaisten tuotteiden saralla. Yleisemmällä tasolla Aasian maat ja erityisesti Kiina ja Korea ovat 20 viime vuoden aikana tehostaneet huomattavasti tutkimus-, teknologia- ja innovointialan toimintaansa. Uuden eurooppalaisen tutkimusalueen pitäisi auttaa Eurooppaa kuromaan umpeen jälkeenjääneisyyttään investoinnein ja liikkuvuutta lisäämällä.

ETSK kannattaa komission suunnitelmaa, mutta kiinnittää huomiota viiteen keskeiseen alaan, jotka on jätetty pois sen strategisten teknologioiden luettelosta ja jotka ovat kuitenkin ratkaisevan tärkeitä Euroopan vaurauden kannalta:

  • digitaaliset liiketoimintamallit
  • tavaroiden ja elintarvikkeiden valmistusteknologiat
  • kliininen tutkimus sekä lääke- ja bioteknologia-ala
  • avaruusteknologia
  • puhdas vesi ja jätevesihuolto.

ETSK:n lausunnossaan mainitsema keskeinen seikka on myös tarve saavuttaa tasapaino huippuosaamisen ja nopeuden välillä muunnettaessa tutkimus- ja kehitystyön tuloksia innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Liiketoiminnassa nopeus on olennaisen tärkeää, kun vastaavasti tutkijat painottavat huippulaatua ja peräänkuuluttavat lisää aikaa ja varoja tutkimukseen ja innovointiin. Komission tutkimus-, teknologia- ja innovointipolitiikassa olisi sovitettava yhteen nämä kaksi pyrkimystä. (dm)