Kommissionen viser med den nye plan, at den er fast besluttet på at indhente Europas efterslæb over for USA og Asien inden for såvel grundforskning som anvendt forskning, patenter samt højteknologiske produkter og tjenester, anfører EØSU i en udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i marts.

Den vigtigste styrke i det foreslåede nye europæiske forskningsrum (EFR) er dets fokus på hurtigt at omsætte FoI-resultater til bæredygtige forretningsmodeller og bæredygtige job, understreger Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU).

"Det er absolut nødvendigt, at det nye EFR ikke blot er mere af samme skuffe," siger ordføreren for udtalelsen Paul Rübig. "Denne New Deal vil forstærke effekten af FoI på et tidspunkt, hvor innovation vil være knald eller fald, ikke kun for Europas covid-19-ramte økonomi, men også for klodens overlevelse."

Europæisk forskning har været langsommere end forskningen i USA og Asien til at omsætte FoU-resultater til innovative produkter og tjenester. Europa halter bagefter, hvad angår resultater på patentområdet (Asien indgav i 2019 65 % af alle patentansøgninger på verdensplan, Europa kun 11,3 %), og især inden for digitale tjenester og teknologisk udvikling, dvs. nye produkter skabt ved forskning og udvikling af ny teknologi. Mere generelt har Asien, især Kina og Korea, forbedret deres resultater massivt på RTI-området inden for de sidste 20 år. Det nye EFR bør hjælpe Europa med at indhente det forsømte gennem investeringer og øget mobilitet.

EØSU støtter Kommissionens plan, men peger på fem vigtige sektorer, der ikke er medtaget på listen over strategiske teknologier, men som er vitale for Europas velstand:

  • digitale forretningsmodeller
  • teknologier til produktion af varer og levnedsmidler
  • klinisk forskning og sektoren for lægemidler og bioteknologi
  • rumfartsteknologi
  • rent vand og sanitet.

Et andet vigtigt punkt, som EØSU fremhæver i sin udtalelse, er behovet for at skabe balance mellem topkvalitet og hastighed i forbindelse med omsætningen af FoU-resultater til innovative produkter og tjenester. I forretningsverdenen er hastighed afgørende, mens videnskabsfolk efterstræber topkvalitet og efterlyser mere tid og flere penge til FoI. Kommissionens RTI-politik bør forlige de to intentioner. (dm)