Ve svém novém stanovisku EHSV konstatuje, že test konkurenceschopnosti by se měl používat v rámci každého procesu tvorby politik a právních předpisů, a zasazuje se o vypracování zvláštní „agendy EU pro konkurenceschopnost“.

EHSV v tomto dokumentu, jenž byl přijat na prosincovém plenárním zasedání, uvádí, že dopad politik a předpisů EU na konkurenceschopnost jejích podniků musí být posuzován mnohem komplexněji a mnohem více systematicky, než jak tomu bylo doposud. 

Test konkurenceschopnosti by se měl vztahovat na právní předpisy, fiskální opatření, strategie, programy, mezinárodní dohody a dokonce i evropský semestr. Měl by zkoumat, jak ovlivňují podniky, zaměstnanost, pracovní podmínky a náklady na dodržování předpisů, a zabývat se jejich dopady na podniky v různých odvětvích,různých velikostí a s různými podnikatelskými modely, a to jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu.

Podíl Evropy na světovém HDP již drahnou dobu klesá a do roku 2050 by mohl padnout až pod 10 %. A vzhledem k tomu, že sotva skončila pandemie COVID-19, probíhá válka na Ukrajině, stoupá inflace a prudce se zvedají ceny energií a že jsme závislí na klíčových dovozech ze zahraničí, ani krátkodobý výhled se nám nejeví v růžovějších odstínech. Když si k tomu přidáte zelenou a digitální transformaci, získáte poměrně věrnou představu o tom, jak obrovským výzvám čelí podniky v Evropské unii.

Jak zajistit, aby při rozhodování na úrovni EU hrály důležitější roli konkurenceschopnost a podniky? EHSV nabízí řešení založené na třívrstvém přístupu.

Za prvé, pokud jde o technické aspekty, navrhuje EHSV rozšířit posouzení dopadů, jež provádí Evropská komise. To lze učinit tak, že test konkurenceschopnosti se bude provádět povinně a bude mnohem rozsáhlejší. 

„Evropská komise musí již nyní provádět posouzení dopadů, v nichž se zohledňují dopady dané iniciativy z hlediska konkurenceschopnosti,“ uvedl Christian Ardhe, zpravodaj stanoviska EHSV. „Domníváme se ale, že je nutné dosáhnout zlepšení, zejména pokud jde o provádění a prosazování.“

Za druhé, pokud jde politické aspekty, konkurenceschopnosti by měla být věnována náležitá pozornost při přípravě nových iniciativ. Ty by měly být posuzovány z hlediska toho, jak přispívají ke konkurenceschopnosti a jak ji podporují.

Za třetí, Výbor vyzývá, aby byla připravena zvláštní agenda pro konkurenceschopnost, jejímž dlouhodobým cílem bude posílení konkurenceschopnosti EU. 

„V tomto stanovisku se skutečně chceme zabývat způsoby, jakými je konkurenceschopnost monitorována, a vzít v potaz komplexní povahu této otázky,“ řekl spoluzpravodaj stanoviska Giuseppe Guerini. „V dnešní době již konkurenceschopnost není něčím, co by se týkalo jednotlivých podniků nebo společností – je otázkou celých ekosystémů. Musíme k ní proto zaujmout komplexnější přístup.“ 

Stanovisko by lo vypracováno na žádost českého předsednictví Rady EU. (dm)