Preverjanje konkurenčnosti bi se moralo uporabljati v okviru vseh postopkov oblikovanja politik in priprave zakonodaje, trdi EESO v novem mnenju, v katerem se zavzema tudi za evropsko „agendo za konkurenčnost“.

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je v poročilu, ki ga je sprejel na decembrskem plenarnem zasedanju, poudaril, da je treba učinke politik in predpisov EU na konkurenčnost podjetij v EU preverjati veliko bolj celovito in sistematično kot doslej. 

Preverjanje konkurenčnosti bi moralo zajemati zakonodajo, fiskalne ukrepe, strategije, programe, mednarodne sporazume ter celo evropski semester. Preučiti bi bilo treba njihov učinek na podjetja, zaposlovanje, delovne pogoje in stroške izpolnjevanja obveznosti, ter ugotavljati, kako vplivajo na podjetja v različnih sektorjih, ne glede na njihovo velikost in poslovni model, in sicer kratkoročno in dolgoročno.

Evropski delež v svetovnem bruto domačem proizvodu (BDP) se že nekaj časa zmanjšuje in do leta 2050 utegne znašati manj kot 10 %. Kratkoročni obeti niso nič boljši, saj se še vedno čutijo posledice pandemije COVID-19 in vojne v Ukrajini, večajo pa se tudi inflacija, cene energije in odvisnost od uvoza iz tujine. Če temu dodamo še zeleni in digitalni prehod, postane očitno, s kako velikimi izzivi se soočajo podjetja v EU.

Kako bi dosegli, da bodo imeli konkurenčnost in podjetja večjo težo v odločanju v EU? EESO predlaga trojni pristop:

Prvič, na tehnični ravni je po mnenju EESO treba okrepiti oceno učinka Evropske komisije, in sicer bi preverjanje konkurenčnosti postalo obvezno in veliko obsežnejše. 

„Evropska komisija že mora izvesti ocene učinka, pri katerih se upoštevajo učinki posamezne pobude na konkurenčnost,“ je dejal Christian Ardhe, poročevalec za to mnenje EESO, in dodal: „Vseeno pa je očitno, da so potrebne izboljšave, zlasti v zvezi z izvajanjem in izvrševanjem.“

Drugič, na politični ravni bi morala konkurenčnost dobiti pravo težo pri oblikovanju novih pobud, ki bi jih bilo treba oceniti glede na to, koliko prispevajo h konkurenčnosti in jo podpirajo.

Tretjič, EESO se zavzema za pripravo posebne agende za konkurenčnost, katere glavni dolgoročni cilj bi bila okrepitev konkurenčnosti EU. 

„S tem mnenjem se resnično želimo vrniti k načinom spremljanja konkurenčnosti in upoštevati kompleksnost na tem področju,“ je dejal soporočevalec mnenja Giuseppe Guerini. „Konkurenčnost danes ne vpliva več na posamezna podjetja ali družbe, temveč na ekosisteme. Zato moramo uporabiti bolj kompleksen pristop k temu vprašanju.“ 

Mnenje je bilo pripravljeno na zaprosilo češkega predsedstva Sveta EU. (dm)