EØSU argumenterer for, at status over konkurrenceevnen bør omfatte alle EU's politikker og lovgivningsprocesser i en ny udtalelse, hvor udvalget også efterlyser en EU-dagsorden for konkurrenceevne.

I den udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i december, påpeger EØSU, at indvirkningen af EU's politikker og lovgivning på EU-virksomhedernes konkurrenceevne skal vurderes på langt mere omfattende og systematisk vis, end det er tilfældet for øjeblikket. 

Status over konkurrenceevnen bør omfatte lovgivning, finanspolitiske foranstaltninger, strategier, programmer, internationale aftaler og endda det europæiske semester. Den bør se på deres indvirkning på virksomheder, beskæftigelse, arbejdsvilkår og efterlevelsesomkostninger. Den bør tage i betragtning, hvordan tiltagene kan få konsekvenser for virksomheder i forskellige sektorer, af forskellig størrelse og med forskellige forretningsmodeller på både kort og lang sigt.

Europas andel af verdens BNP har været faldende gennem længere tid og kan falde til under 10 % i 2050. Perspektiverne på kort sigt er ikke bedre som følge af eftervirkningerne af covid-19, krigen i Ukraine, stigende inflation, kraftigt stigende energipriser og afhængighed af vigtig import fra tredjelande. Når dette kombineres med den grønne og den digitale omstilling tegner der sig et realistisk billede af de kæmpe udfordringer, som EU's virksomheder står over for.

Hvordan sikrer vi, at konkurrenceevne og virksomheder får en mere fremtrædende plads i EU's beslutningsproces? EØSU foreslår en tresporet tilgang.

For det første foreslår EØSU at styrke Kommissionens konsekvensanalyse på det tekniske niveau ved at gøre status over konkurrenceevnen obligatorisk og langt mere omfattende. 

"Kommissionen skal allerede foretage konsekvensanalyser, hvor der tages hensyn til et initiativs indvirkning på konkurrenceevnen", sagde Christian Ardhe, ordfører for EØSU's udtalelse. "Vi mener imidlertid, at der er behov for forbedringer, navnlig med hensyn til gennemførelse og håndhævelse."

For det andet bør konkurrenceevne vægtes højere på politisk niveau, når der udformes nye initiativer. De bør vurderes ud fra deres evne til at bidrage til og støtte konkurrenceevnen.

For det tredje opfordrer EØSU Kommissionen til at udarbejde en specifik konkurrenceevnedagsorden med det langsigtede mål at styrke EU's konkurrenceevne. 

"Med denne udtalelse har vi et stort ønske om at se nærmere på den måde, som konkurrenceevnen overvåges på, og tage højde for kompleksiteten på dette område", sagde Giuseppe Guerini, medordfører for udtalelsen. "I dag er konkurrenceevne ikke længere noget, der kun påvirker de enkelte virksomheder – det handler om hele økosystemer. Vi skal derfor vælge en tilgang, der tager højde for problemets kompleksitet." 

Udtalelsen blev udarbejdet som svar på en anmodning fra det tjekkiske rådsformandskab. (dm)