EHSV přivítal přední irskou popularizátorku problematiky zdravotního postižení Sinéad Burke

Dne 2. prosince uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor diskusi s irskou popularizátorkou problematiky zdravotního postižení a spisovatelkou Sinéad Burke. Diskuse, která proběhla u příležitosti plenárního zasedání, byla věnována tématu posílení postavení osob se zdravotním postižením a jejich začlenění do všech oblastí hospodářského, sociálního a politického života v EU i mimo ni.

Diskuse se konala v předvečer Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením a nesla se v duchu inspirativního a velmi osobního projevu, který přednesla Sinéad Burke.

„Chceme-li dosáhnout změny, pak vás žádám, abyste pracovali nikoliv pro zdravotně postižené lidi, ale s nimi. Jsem velmi vděčná za to, že jste umožnili tento dialog a iniciovali tuto diskusi. Nejde však jen o tento okamžik. Ráda bych vás proto vyzvala, abyste se připojili k našemu hnutí,“ řekla Sinéad Burke na plenárním zasedání EHSV, kde se poprvé obrátila na orgány a instituce EU.

Je čerstvou laureátkou literární ceny za svou první knihu Break the Mould, která povzbuzuje děti, aby uznaly rozdíly a byly hrdé na to, kdo jsou a jaké jsou. Je také první osobou malého vzrůstu, která se objevila na obálce časopisu Vogue a která se zúčastnila slavnostního galavečera Met Gala. Prostřednictvím své společnosti Tilting the Lens usiluje o urychlení systémových změn ve vnímání osob se zdravotním postižením a v přístupu k nim v oblastech vzdělávání a designu.

Sinéad Burke uvítala předsedkyně EHSV Christa Schweng, která připomněla důležitost Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, průlomové mezinárodní smlouvy, která změnila způsob, jímž vnímáme zdravotní postižení.

„Situace je bohužel stále obtížná a jsou nezbytná další opatření,“ uvedla předsedkyně Schweng.

Řečníci během diskuse vyzdvihli význam inkluzivního vzdělávání a zaměstnávání, přístupných pracovišť a jazykových formulací, díky nimž by se lidé se zdravotním postižením měli cítit bezpečně a příjemně. Prvořadé je rovněž zapojení těchto lidí do všech rozhodnutí, která se jich přímo dotýkají.

Debata se zaměřila na hrozivý dopad pandemie na lidi se zdravotním postižením.

„Strategie EU v oblasti zdravotního postižení pro příští desetiletí může být účinná pouze tehdy, zohlední-li důsledky pandemie a ovlivní-li politiky a výdaje členských států,“ varoval vedoucí člen tematické studijní skupiny EHSV Práva osob se zdravotním postižením Pietro Vittorio Barbieri.

Ioannis Vardakastanis, člen EHSV a předseda Evropského fóra zdravotně postižených, konstatoval, že místo toho, aby byli lidé se zdravotním postižením chráněni a upřednostňováni, jsou ze strany subjektů s rozhodovacími pravomocemi zanedbáváni.

Jak zdůraznil, „i na životech lidí se zdravotním postižením záleží.“ (ll)