Tijdens zijn zitting op 2 december heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité een debat gehouden met Sinéad Burke, Ierse voorvechtster van de rechten van personen met een handicap en schrijfster, over de empowerment van personen met een handicap en hun integratie in alle domeinen van het economische, sociale en politieke leven in de EU en daarbuiten.

Het debat, dat plaatsvond aan de vooravond van de Internationale Dag van personen met een handicap, werd opgeluisterd door een inspirerende en zeer persoonlijke toespraak van mevrouw Burke.

“Ik vraag jullie om mét personen met een handicap te werken, niet vóór hen, om een verandering teweeg te brengen. Ik ben zo dankbaar dat jullie dit gesprek faciliteren en het debat aanzwengelen. Maar we kunnen het niet hierbij laten. Het gaat om een beweging, en ik nodig u uit hieraan deel te nemen”, aldus mevrouw Burke tijdens de zitting van het EESC, waar zij de EU-instellingen voor het eerst toesprak.

Ze heeft onlangs een literaire prijs ontvangen voor haar eerste boek, Break the Mould, waarin kinderen worden aangemoedigd om verschillen te erkennen en trots te zijn op wie ze zijn, zoals ze zijn. Ze was ook de eerste kleine mens die op de cover van Vogue stond en die het Met Gala bijwoonde. Via haar bedrijf, Tilting the Lens, werkt ze aan het versnellen van systemische veranderingen in de perceptie en behandeling van personen met een handicap op het gebied van onderwijs en design.

Mevrouw Burke werd verwelkomd door de voorzitter van het EESC, Christa Schweng, die sprak over het belang van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, een baanbrekend internationaal verdrag dat de manier waarop wij tegen personen met een handicap aankijken, heeft veranderd.

“Helaas is de situatie nog steeds moeilijk en zijn er verdere maatregelen nodig”, aldus mevrouw Schweng.

De sprekers in het debat benadrukten het belang van inclusief onderwijs en werkgelegenheid, toegankelijke werkplekken en het gebruik van taal, waardoor personen met een handicap zich veilig en comfortabel moeten voelen. Het is ook van het grootste belang om deze mensen te betrekken bij alle beslissingen die hen rechtstreeks aangaan.

Het debat bracht de verwoestende gevolgen van de pandemie voor mensen met een handicap voor het voetlicht.

“De EU-strategie inzake handicaps voor het komende decennium kan alleen efficiënt zijn als rekening wordt gehouden met de gevolgen van de pandemie en is van invloed op het beleid en de uitgaven van de lidstaten”, waarschuwde het hoofd van de vaste studiegroep Rechten van personen met een handicap van het EESC, Pietro Vittorio Barbieri.

Ioannis Vardakastanis, lid van het EESC en voorzitter van het Europees Gehandicaptenforum, zei dat mensen met een handicap door de beleidsmakers zijn verwaarloosd in plaats van dat ze worden beschermd en voorrang krijgen.

“De gezondheidssituatie en de levens van personen met een handicap zijn ook van belang”, benadrukte hij. (ll)