Tunnettu irlantilainen vammaisaktivisti Sinéad Burke ETSK:ssa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean täysistunnossa keskusteltiin 2. joulukuuta irlantilaisen vammaisaktivistin ja kirjailijan Sinéad Burken kanssa vammaisten ihmisten voimaannuttamisesta ja täysipainoisesta osallistamisesta talous- ja yhteiskuntaelämään ja politiikkaan EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Kansainvälisen vammaisten päivän aattona käydyn keskustelun kohokohtana oli Burken innostava ja hyvin henkilökohtainen puheenvuoro.

”Pyydän teitä tekemään töitä olosuhteiden muuttamiseksi vammaisten ihmisten kanssa – ei heidän puolestaan. Olen hyvin kiitollinen siitä, että olette järjestäneet tämän keskustelun ja edistätte mielipiteiden vaihtoa tästä aiheesta. Kyse ei ole kuitenkaan vain yhdestä hetkestä vaan liikkeestä, johon toivon teidän liittyvän”, Sinéad Burke sanoi ETSK:n täysistunnon osanottajille. Hän puhui ensimmäistä kertaa EU:n toimielimen tilaisuudessa.

Burke sai vastikään kirjallisuuspalkinnon ensimmäisestä teoksestaan Break the Mould, jossa lapsia kannustetaan hyväksymään ihmisten erilaisuus ja olemaan ylpeästi oma itsensä juuri sellaisena kuin he ovat. Hän on myös ensimmäinen Voguen kansikuvaan valittu ja Met Gala ‑tapahtumaan osallistunut lyhytkasvuinen henkilö. Burke tekee Tilting the Lens ‑konsulttiyrityksensä kautta töitä sen puolesta, että asenteissa vammaisia ihmisiä kohtaan ja heidän kohtelussaan opetuksessa ja suunnittelussa saataisiin nopeasti aikaan järjestelmätason muutos.

ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng viittasi tervetuliaissanoissaan Sinéad Burkelle vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen merkitykseen. Se on uraauurtava kansainvälinen sopimus, joka muutti suhtautumistamme vammaisuuteen.

”Tilanne on ikävä kyllä edelleen hankala, ja lisätoimia tarvitaan”, Schweng totesi.

Keskustelun osanottajat korostivat opetuksen ja työelämän osallistavuuden, työpaikkojen esteettömyyden sekä kielenkäytön merkitystä: kaiken tämän tulee edistää vammaisten henkilöiden turvallisuuden- ja mukavuudentunnetta, ja heidän on myös ensiarvoisen tärkeää päästä osallistumaan kaikkeen suoraan heitä itseään koskevaan päätöksentekoon.

Keskustelussa nousi esille, miten suurta vahinkoa pandemia on aiheuttanut vammaisille henkilöille.

ETSK:n temaattisen valmisteluryhmän ”vammaisten henkilöiden oikeudet” puheenjohtaja Pietro Vittorio Barbieri varoitti, että ”EU:n ensi vuosikymmenen vammaisstrategia voi olla tehokas vain, jos siinä otetaan huomioon pandemian seuraukset ja jos se vaikuttaa jäsenvaltioiden politiikkaan ja menotalouteen”.

ETSK:n jäsen ja Euroopan vammaisfoorumin puheenjohtaja Ioannis Vardakastanis totesi, että päättäjät ovat suojelun ja etusijalle asettamisen sijasta laiminlyöneet vammaisia.

”Vammaistenkin henkilöiden terveydellä ja elämällä on merkitystä”, hän korosti. (ll)