ЕИСК посрещна известната ирландска защитничка на хората с увреждания Шинейд Бърк

На пленарната си сесия, посветена на овластяването на хората с увреждания и тяхното приобщаване във всички сфери на икономическия, социалния и политическия живот в ЕС и извън него, проведена на 2 декември, Европейският икономически и социален комитет беше домакин на дебат с участието на ирландската защитничка на хората с увреждания и писателка Шинейд Бърк.

Състоялият се в навечерието на Международния ден на хората с увреждания дебат беше белязан от вдъхновяваща и много лична реч на г-жа Бърк.

„Искам от Вас да преобразувате света на хората с увреждания като работите с тях, а не за тях. Много съм Ви благодарна за този разговор и че започвахте този дебат. Но това не може да бъде само моментна инициатива. Това е движение, към което Ви каня да се присъедините“ каза г-жа Бъркна пленарната сесия на ЕИСК, на която се обърна за първи път към институциите на ЕС.

Тя току-що беше получила литературна награда за първата си книга Break the Mould (Да разчупиш калъпа), с която насърчава децата да осъзнават различията и да се гордеят с това което са. Освен това тя е първото лице с нисък ръст, което е било на корицата на списание „Vogue“ и е участвало в „Met Gala“. Чрез своето консултантско дружество „Tilting the Lens“, тя работи за ускоряване на системната промяна във възприятието и отношението към хората с увреждания в областта на образованието и дизайна.

Г-жа Бърк беше приветствана от председателя на ЕИСК Криста Швенг, която говори за значението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), „революционен“ международен договор, довел до промяна в начина по който възприемаме уврежданията.

„За съжаление положението остава трудно и са необходими допълнителни мерки“, отбеляза г-жа Швенг.

Участниците в дебата наблегнаха на важността от приобщаващи образование и заетост, достъпни работни места и използване на език, който би трябвало да даде възможност на хората с увреждания да се чувстват в безопасност и удобно. Привличането на тези хора за участие във всички решения, които пряко ги засягат също е с основно значение.

Дебатът даде възможност да се подчертае опустошителния ефект на пандемията върху хората с увреждания.

„Стратегията на ЕС за хората с увреждания за следващото десетилетие може да бъде ефективна само ако отчита последиците от пандемията и оказва влияние върху политиките и разходите на държавите членки,“ предупреди ръководителят на тематичната група на ЕИСК за правата на хората с увреждания Пиетро Виторио Барбиери.

Членът на ЕИСК и председател на Европейския форум на хората с увреждания Йоанис Вардакастанис заяви, че вместо да бъдат защитени и да им се дава предимство, хората с увреждания са пренебрегвани от лицата, вземащи решения.

„Здравето и животът на хората с увреждания също са важни“, добави той. (ll)