Vnitrostátní veřejné služby mají zásadní význam pro demokracii a právní stát v EU

EHSV prosazuje soubor společných zásad pro poskytování veřejných služeb s cílem pomoci členským státům jednat plně v souladu s demokratickými hodnotami a právním státem.

Ve svém stanovisku přijatém na plenárním zasedání dne 2. prosince EHSV konstatuje, že veřejné služby přispívají k sociálnímu pokroku a podporují dynamickou společnost, neboť zajišťují všem lidem včetně zranitelných a znevýhodněných skupin rovný a všeobecný přístup ke službám. Při zvládání krizí, kterých je v oblastech, jako je bezpečnost, hospodářství, azyl, životní prostředí, klima a zdraví, v posledních letech stále více, mohou tyto služby hrát klíčovou úlohu „automatických stabilizátorů“.

Jak vysvětlit zpravodaj EHSV Christian Moos, „veřejná správa a veřejné služby představují nejdůležitější pojítko mezi vládou a občanskou společností. Jsou nezbytné pro zajištění odolnosti liberální demokracie v Evropě. EU potřebuje účinné mechanismy, aby zajistila plné dodržování zásad právního státu a nestrannost veřejné správy ve všech členských státech.“

Soubor společných zásad

EHSV přichází s návrhem souboru společných zásad pro veřejné služby a správní orgány:

  • Právo na řádný úřední postup posiluje společenskou důvěru. Transparentní veřejné služby umožňují nezávislou kontrolu a přispívají k boji proti korupci.
  • Veřejné služby plní funkci ochrany, pokud jde o právní stát. Zaměstnanci veřejných služeb musí mít zaručenou ochranu, aby mohli odmítnout protizákonné pokyny. 
  • Veřejné služby musí bez ohledu na digitalizaci zaručit svobodný přístup k informacím a být přímo k dispozici všem lidem.

Veřejné služby by podle EHSV měly být interoperabilní také na evropské úrovni. Měly by být umožněny výměny zaměstnanců mezi členskými státy a zaměstnanci veřejných služeb by měli mít také možnost přejít v rámci služby na jiné pracovní místo. Je nezbytné, aby všechny veřejné služby, které se podílejí na poskytování evropských prostředků, dodržovaly a uplatňovaly zásady poskytování veřejných služeb. (na)